Ocel má široké uplatnění

Ocel má široké uplatnění

Kdybychom hledali recept na výrobu oceli v kuchařce, vypadal by asi následovně. K roztavenému železu přidejte malé množství uhlíku, směs zamíchejte a nechte vychladnout. Vznikne uhlíková ocel, jedna z nejpoužívanějších slitin.

Surové železo se vyrábí ve vysokých pecích, do nichž se dodává ruda spolu s koksem a vápencem. Všechny tyto látky se zahřívají na vysoké teploty a taví. Surové železo a struska se z vysoké pece odebírají a odlévají do tzv. housek, nebo jsou v tekutém stavu převáženy přímo do oceláren. Celý proces zpracování surového železa na ocel je pečlivě řízen tak, aby výsledný produkt obsahoval požadované množství uhlíku.

K výrobě oceli potřebujeme asi jen 0,1 – 1,5 procenta uhlíku. Čím je poměr uhlíku vůči železu nižší, je ocel tvrdší a pevnější. Taková ocel se nazývá tzv. nelegovaná neboli měkká. Snadno se mechanicky zpracovává tažením, kováním a ohýbáním. Mechanické vlastnosti se dají dále upravovat  za různých tepelných podmínek. Například kalením, kdy se ocel zahřeje a prudce ochladí vodou nebo minerálním olejem. Dá se upravovat také popouštěním, kdy se zahřívá na 200 až 300º C a pak pomalu ochlazuje. Z takové oceli se vyrábějí dráty, plechy, hřebíky a další podobné produkty.

Další kvality oceli se dosahuje legováním, kdy se do ní přidávají další kovy, například nikl, chrom, vanad, mangan, wolfram a kobalt. Tavenina se odlévá do ingotů a je výchozím materiálem pro další zpracování. Obvykle se válcuje nebo ková.

Ocel se vyrábí v integrovaných hutních provozech, kde probíhá celý proces výroby, od surového železa, přes ocel a válcovnu až k hotovému polotovaru.

Ocelové polotovary se zpracovávají ve válcovnách na drát, plech, nosníky, kolejnice a další výrobky. Ocelové profily se využívají v průmyslu, ve stavebnictví při výrobě železobetonu a jako součást skeletů výškových budov, věží a mostů, nebo v energetice pro výrobu turbín a nádob jaderných reaktorů.

Nejvíce oceli na světě vyrábí Čína, hned za ní jsou další asijské země. Na třetím místě v produkci oceli jsou státy evropské unie. Česká republika patří mezi evropské výrobce oceli, nejvíce se jí vyrobí v podniku ArcelorMittal Ostrava, v Třineckých železárnách a v Evrazu Vítkovice Steel.