Zlepšete půdu polí střídáním vysetých plodin

Zlepšete půdu polí střídáním vysetých plodin

Nejeden zemědělec či zahrádkář se ocitl v situaci, kdy sklizeň stejné plodiny na tamtéž poli byla o poznání menší nežli rok předchozí. Je to z toho důvodu, že živiny, které se v půdě vyskytují nejsou nevyčerpatelné. Pokud bychom opravdu trvali na tom, aby na tom stejném poli byla pěstovaná stále ta stejná plodina museli bychom do půdy přidávat živiny manuálně, a o to více ji hnojit každý rok. Řešením na tento problém je střídání plodin na polích zejména tzv. meziplodin, které se vysévají mezi dvěma hlavními plodinami.

Co všechno meziplodiny zapříčiňují a pro jaké se rozhodnout?

Střídání plodin má za následek nejen udržení půdy v lepší kondici, ale také snižuje výskyt škůdců, plevelů a chorob. Střídání hluboko a mělce kořenících rostlin, obilovin, pícnin, zrnin, širokolistých a úzkolistých rostlin a pravidelným organickým hnojením se zajistí trvalá úrodnost půdy. Meziplodiny také snižují riziko eroze. Meziplodinou může být například i vojtěška, jež se řadí do pícnin. Hojně využívaná jako zlepšující plodina, která v zemědělství hraje důležitou coby čerstvé krmivo i jako jadrné krmivo, které je součástí velké variace směsí a granulí.

Pokud i vy hledáte kvalitního dodavatele různých druhů osiv, ať už se jedná o různé druhy pícnin, léčivých rostlin nebo i travních směsí, tak se neváhejte obrátit na společnost AGROGEN. Jedná se o šlechtitelskou stanici zabývající se prodejem osiv pícnin, travních a jetelotravních směsí, léčivých rostlin a dalších zemědělských komodit. Rádi vám připraví travní směs dle vašeho přání pro zemědělské i nezemědělské využití. Také zajišťují směsi pro dotační tituly. Provádí i poradenskou činnost k pěstování a ochraně rostlin. Mějte vaši sklizeň pod kontrolou a svěřte se do rukou specialistů.