Izolace základů starého domu zabrání vlhkosti i úniku tepla

Izolace základů starého domu zabrání vlhkosti i úniku tepla

U novostaveb je kvalitní hydroizolace standardem. Účelem je chránit stavbu nejen proti zemní vlhkosti a tlakové vodě, ale také například proti radonu. Co však se starým domem, který má základy proti vlhkosti izolované jen nedostatečně, anebo není izolovaný vůbec? Dodatečná tepelná izolace základů starého domu je sice možná, nikoli však plnohodnotná. Hydroizolaci lze udělat jen obtížně. Je však možné povést určitá opatření, která působení vody a vlhkosti na dům alespoň zmírní. Jak se dělá izolace základů svépomocí? Jak odizolovat základy? Jak hluboko odkopat dům?

Tepelná izolace základů

V minulosti nebyl pojem tepelná izolace základů neznámý, jen se v praxi bohužel neprováděl příliš často. Nosné zdivo starého domu bývá po celém obvodu od základu odděleno izolační vrstvou asfaltové lepenky. Tím však zpravidla veškeré funkční hydroizolační úpravy na objektu končí. I přesto, že vaše stavba může být relativně suchá, některé prostory mohou vykazovat známky vyšší vlhkosti, než je v současnosti považováno za přijatelné. To se týká především suterénu a většiny nevytápěných technických místností v přízemí. Na stěnách se mohou hojně vyskytovat stopy aktivní plísně. Ve sklepě a na torzech dřevěných regálů dokonce první známky mykotické aktivity dřevokazných hub.

tepelná izolace základů

Izolace základů starého domu

Neizolované základy tak umožňují proniknutí vlhkosti do struktury domu, což může vést k rozvoji plísně. Tím dochází k narušení stavebního materiálu a rovněž k narušení statiky celého domu. Kromě toho mohou vést neizolované základy k významné ztrátě tepla, což vede k vyšším nákladům na energie. Jednou z hlavních komplikací při izolaci základů starého domu je fakt, že jde o mnohem složitější proces než u novostaveb – k základům se totiž nejprve musíte dostat. Jejich odkrytím (a potřebou následného zakopání) ale rozdíly končí.

Pokud nechcete zasahovat do konstrukce domu, doporučujeme provedení nové svislé hydroizolace základů staršího domu neinvazním způsobem. Tento způsob spočívá ve vytvoření nové hydroizolace odkopáním základů až na patu domu a provedení nové hydroizolace podle ČSN P 73 0600 (730600) včetně ochranných prvků hydroizolace. To vše bez zásahu do základů a zdí domu. Norma platí pro navrhování a provádění ochrany staveb proti nežádoucímu působení vody. Vymezuje tak funkce izolace proti vodě (hydroizolace) jako stavebního prvku omezujícího nebo zamezujícího pronikání a šíření vody. Práce je třeba provést tak, aby se voda k základům domu vůbec nedostala.

Jak odizolovat základy?

Základy starého domu by měly být vykopány po malých úsecích ne příliš hluboko, aby nebyla narušena statika budovy. Tyto práce by měly být prováděny v souladu s předchozím statickým průzkumem. U obnažených úseků je třeba v případě potřeby nejprve provést novou hydroizolaci.

Izolace základů svépomocí

Tepelněizolační práce se většinou provádějí pomocí pěnového polystyrenu pro střechy a podlahy. Je vhodné použít hydrofobizované desky. Ty jsou několikanásobně méně nasákavé než ostatní. Součinitel tepelné vodivosti těchto desek je přibližně 0,034 W/(m*K). Některé firmy vyrábějí hydrofobizovaný polystyren se zvýšenou soudržností. Desky z něj vyrobené mají ještě vyšší odolnost proti vodě, což je žádoucí, pokud mají zůstat déle ve vlhkém prostředí.

Desky z extrudovaného polystyrenu XPS mají nízkou nasákavost a vysokou mechanickou pevnost. Jejich tepelná izolace je velmi dobrá – součinitel je 0,029–00,034 W/(m*K). Velkou výhodou polystyrenových desek je jejich zanedbatelná nasákavost – 0,5–1,5 %. Za zvážení stojí také PIR desky. Jsou rovněž odolné vůči vlhkosti a vodě, jejich nasákavost dosahuje maximálně 9 %.

Základy starého domu by měly být izolovány až do úrovně základů. Izolace základů starého domu by měla sahat až do úrovně základových patek, zatímco izolace shora musí dosahovat a navazovat na tepelnou izolaci vnějších stěn. Desky se na stěny lepí směsí, která neobsahuje organická rozpouštědla, protože ta polystyren ničí.

Pro izolaci základových zdí nebo stěn nevytápěného sklepa postačí 8–10 cm silná vrstva polystyrenu. Pro vytápěný sklep, který bude často používán, bude zapotřebí 10–15cm vrstva. Před zasypáním základů nebo stěn sklepa se tepelněizolační desky překryjí silnou nopovou fólií a její reliéfy se nasměrují k základům.

izolace základů starého domu

Jak hluboko odkopat dům?

Izolace základů starého domu vyžaduje přípravné práce v podobě provedení výkopu. Dům byste měli odkopat až na patu domu, tedy přibližně do hloubky 2,4 m–2,5 m. To lze provést zcela bez techniky. V takovém případě se však může stát, že tvrdý jíl znepříjemní výkopové práce a náklady porostou.