Upravená krmiva jsou lépe stravitelná

Upravená krmiva jsou lépe stravitelná

Základem kvalitního a úspěšného chovu skotu a jiných hospodářských zvířat je dobré krmení. Základem krmné dávky většiny hospodářských zvířat, zejména přežvýkavců, jsou statková objemná krmiva. Nejčastěji jde o zelenou píci, kukuřičnou, jetelotravní nebo vojtěškovou siláž, slámu a okopaniny, jako jsou brambory a řepa. Zelená píce se využívá zejména v letních měsících, kdy je jí dostatek. Mimo šťavnatých krmiv s vysokým obsahem vázané vody jsou hospodářským zvířatům předkládána krmiva suchá. Je to seno, sláma a úsušky. Seno je základem celoroční krmné dávky pro všechny kategorie přežvýkavců. Jadrná krmiva jsou označována také jako koncentrovaná nebo energetická, a to zejména proto, že obsahují hodně živin, zejména složitých sacharidů. Mají malý obsah vody, asi jen pět až patnáct procent, a vysoký podíl sušiny. Jsou to zrna obilovin, luštěnin a olejnin, a také průmyslová krmiva, která vznikají jako produkty potravinářského průmyslu. Jde o pokrutiny, mlynárenské odpady a krmné směsi.

Obiloviny jsou bohaté na škrob, luštěniny na bílkoviny. Průmyslová krmiva jsou často vedlejšími produkty pivovarnictví, lihovarnictví, cukrovarnictví a olejářského průmyslu. Například otruby vznikají při výrobě mouky, pivovarské mláto je zbytek po vyluhovaném sladu, cukrovarnické řízky zase zbudou po vyluhování řepy cukrovky v cukrovaru. Většina krmných surovin v původním stavu nevyhovuje k okamžitému použití a musí se upravovat. Při úpravě krmiv se zvyšuje jejich výživná hodnota, stravitelnost, chutnost, zvířata krmiva lépe přijímají. Současně se upravená smíchaná krmiva lépe skladují a dobře se s nimi manipuluje. Pícniny se upravují řezáním, sláma štípáním, zrna mačkáním, lepší příjem krmiv umožňuje také šrotování, které patří k základním operacím při výrobě krmných směsí. Technologie výroby krmných směsí je založena na míchání jadrných krmiv ve stacionárních míchárnách. Dnes se však plošně začínají používat míchací krmné vozy, které jsou mobilními míchárnami.