Míchání a mísení komponentů ve velkém

Míchání a mísení komponentů ve velkém

Společnost Pharmix, s. r. o., patří mezi významné výrobce a dodavatele strojů pro farmaceutický, potravinářský a chemický průmysl. Převážnou část jejího programu tvoří nerezová výroba tlakových nádob, zásobníků, reaktorů, procesních tanků, fluidních sušáren, dopravníků a odstředivek. Tradičním sortimentem strojů vlastní konstrukce a vývoje jsou vertikální homogenizátory. Stroje, vyrobené společností Pharmix, se používají na míchání a homogenizaci sypkých směsí a kapalin, na granulaci a separaci, sušení, skladování a transport. Vlastní konstrukční kancelář je vybavena moderními softwarovými prostředky pro 3D modelování, při návrzích a konstrukci míchadel a míchacích ústrojí Pharmix dlouhodobě spolupracuje se společností Techmix, která se na tuto oblast specializuje. Více než 65 procent produkce jde na export, zákazníky jsou významné farmaceutické, potravinářské a chemické společnost z domova, zemí východní Evropy, Německa, Rakouska, Dánska, Švédska, Itálie a Velké Británie.

Vertikální homogenizátory nebo také planetové mísiče tvoří již několik desítek let marketingově úspěšný segment výrobního programu společnosti Pharmix. Dodávají se o pracovním objemu od 50 do 8000 litrů. Tyto výrobky umožňují rychle a důkladně zamíchat několik sypkých látek, a to s velmi dobrou intenzitou a účinností, takže zamíchané médium má vynikající stupeň homogenity. Zařízení se samo vyprazdňuje, uvnitř nezůstávají žádné zbytky. Přístroje nejsou náročné na údržbu, jejich obsluha je velmi jednoduchá a bezpečná, provozní náklady nízké a jsou hospodárné při spotřebě elektrické energie. Dají se dobře vyčistit, objem je variabilní, přístroje se dají modifikovat pro konkrétní aplikace podle požadavku zákazníka a dodává se k nim různé příslušenství. Přestože se kuželové šnekové homogenizátory v poslední době nahrazují jinými typy míchacích zařízení, v některých oblastech průmyslu jsou stále nejefektivnějším a nejoptimálnějším zařízením.

Pharmix disponuje moderním vybavením, k soustružení obrobků užívá v kusové i opakované výrobě malých a středních sérií CNC karusel. S jeho pomocí se dají vyrobit kužely, závity, dá se s ním provádět osové vrtání i frézování obecných ploch a řezání závitů. Další technologií je vodní paprsek, kterým lze řezat jakýkoliv tvar v ploše.