Jak to je s ochrannými pracovními pomůckami

Jak to je s ochrannými pracovními pomůckami

Při nástupu do nové práce vás mnohdy kromě povinné lékařské prohlídky, vyplnění všech formulářů a absolvování všech školení o bezpečnosti mnohdy také čeká vyfasování ochranných pracovních pomůcek nebo pracovní uniformy. pro tyto případy se rozhodně hodí vědět, kdy na tyto pomůcky máte nárok, kdy vám je zaměstnavatel musí poskytnout, jak je to s jejich placením a výměnou za nové.

Zaměstnavatel nehradí pracovní oděv, pokud se jedná například o administrativní práci a nejsou na něj kladeny žádné zvláštní nároky, pokud se však jedná pomůcky, které slouží k ochraně zdraví při práci, jako jsou například ochranné přilby, protiskluzové boty nebo kombinézy, které jsou nezbytné například u svářečů, na stavbách, ale i v mnoha továrnách nebo i výrobnách potravin, ty je zaměstnavatel povinen uhradit vždy. Taktéž v prostředí, kde oděv a obuv podléhají mimořádnému opotřebení a znečištění, jako je tomu třeba u mnohých dělníků nebo v dolech, by měl zaměstnavatel poskytnout pracovní oděv. Mezi ochranné pomůcky mnohdy spadají i mýdla a čistící prostředky nebo krémy na ruce, a to, když zaměstnanci pracují ve velmi znečištěném prostředí nebo s chemikáliemi.

Pracovní oděv by měl zaměstnavatel vyměnit vždy když při výkonu práce dojde k jeho poškození nebo opotřebení a už neplní svou funkci. Mnohdy tuto dobu na výměnu ustanovuje i vnitřní předpis. Taktéž by zaměstnavatel měl zajistit praní a čištění ochranných pracovních pomůcek. Když naopak v práci končíte máte povinnost zaměstnavateli vrátit všechny pomůcky a prostředky. Ovšem nepočítá se s tím, že byste je vraceli ve stavu, v jakém jste je dostali, pokud plnily správně svou funkci, je zřejmé, že budou opotřebované.