Kde se vzaly CNC stroje a co vše umí

Kde se vzaly CNC stroje a co vše umí

Obrábění na CNC automatických strojích je relativně novým a značně progresivním oborem, který jde kupředu tak rychle, že je třeba neustále sledovat noviny, jinak není na rozvíjejícím trhu možnost se uplatnit. Možnost studovat CNC obrábění je na mnoha školách a jedná se o perspektivní obor, který studuje mnoho mladých. Kde se však tyto stroje vzaly a jaká je jejich historie?

Počátky sahají už na sklonek 18. století k průmyslové revoluci. Výroba nabrala do té doby nepředstavitelných otáček, celý svět procházel obrovskými změnami a metoda třískového obrábění dala počátky modernímu CNC. Ovšem o prvních sofistikovaných strojích určených k obrábění se dá mluvit až od století devatenáctého. Nejvýznamnějším milníkem je však 20. století, kdy se do procesu obrábění dostává automatizace a řízení výroby. Od počátku 50. let se potom vyráběly stoje řízené číslicovým systémem a od těch dob jejich vývoj nabírá vysokých otáček. Neustálé zdokonalování a nové metody vedly k prvnímu frézovacímu centru v Americe, v té době se hovoří o NC (numerical control) strojích. CNC systém přichází až v 70. letech a je založen na počítačovém číslicovém řízení. To umožňuje průběžně upravovat program, uchovává data k pozdějšímu využití, a hlavně je mnohem jednodušší a variabilnější k řízení a programování.

Od těch dob je vývoj CNC spojen s pokroky v rozvoji počítačové techniky a jednotlivé firmy se neustále předhánějí ve vývoji rychlejších, bezpečnějších, výkonnějších a lepších stojů. I dnes dochází k neustálému vylepšování, stále je co vyvíjet a zdokonalovat a CNC soustružení a obrábění je nezbytné v mnoha oborech a odvětvích. Využívají se pro broušení, frézování, obrábění, vrtání i řezání mnoha materiálů od dřeva, přes kovy až po polystyren.