Výrobní hala oříškem pro projektanta

Výrobní hala oříškem pro projektanta

Průmyslové stavby vypadají na pohled velmi jednoduše, zpravidla se staví na zelené louce, montují z celků, a tak rostou přímo před očima. Někdo by si mohl myslet, že udělat projekt takové stavby je jednoduché. Opak je ale pravdou. Své o tom ví Ing. Jiří Rozkovec, který se své profesi věnuje od ukončení studií na Českém vysokém učení technickém. Vystudoval stavební fakultu, obor pozemní stavby a po létech praxe se více než před 16 lety pustil do samostatného podnikání. Má za sebou řadu projektů na Liberecku, kde žije, ale i ve vzdálenějších místech. Jeho hlavní zaměření je projektování a inženýring průmyslových staveb, na jeho kontě jsou ale i stavby občanské a pro bydlení.

A co si pod průmyslovými objekty můžeme představit? Jsou to výrobní haly, sklady, montážní dílny, vyrobené jsou z oceli nebo betonu. Před každým zahájením průmyslové stavby se dělají složité průzkumy, stavební, statické, dopravní, pedologické a inženýrsko-geologické. Jejich hlavním smyslem je to, aby budova dobře fungovala a zapadala do okolní krajiny. Stavbě samotné předchází geodetické zaměření. Projektant musí jednak zajistit proveditelnost stavby a ověřit její dopad na okolní životní prostředí. Potom se zpracovává územně-plánovací dokumentace, opatřují se dokumenty pro územní řízení, pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele. Když je vyřízeno územní rozhodnutí a stavební povolení, proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavby. Investor si na místě sjednává jednak autorský dohled a také technický dozor. Investora zastupuje inženýr, neboli správce stavby, který dohlíží na řádný průběh všech prací. A nelze zapomenout ani na to, že na staveništi musí být koordinátor BOZP.

Při výstavbě průmyslových objektů musí projektant myslet na spoustu věcí, souvisejících s tím, k čemu bude objekt určen. Jednodušší je situace u skladů, složitější u výrobních provozů. U výrobních provozů se musí zohlednit způsob vytápění nebo naopak ochlazování, čerpání vody a její úprava, rozvody plynu a elektrické energie, osvětlení a také kanalizace. V blízkosti výrobních hal se zpravidla budují administrativní budovy pro management a marketingové oddělení. Tento typ budov musí mít kvalitní a kapacitní zázemí a také reprezentativní vzhled. Je třeba vytvořit příjemné kancelářské prostory, které by splňovaly příslušné normy a zároveň představy zadavatele. Neustále se zvyšuje tlak na originální návrh vnějšího pláště, oken, střechy, přístupových cest a parkovišť.