Údržba vodovodní sítě je nezbytná

Údržba vodovodní sítě je nezbytná

Zákazníky firem, specializujících se na vodohospodářské stavby, jsou vodohospodářské společnosti a obce. Nabízejí jim výstavbu inženýrských sítí se zaměřením na vodovod a kanalizaci, a také rekonstrukce stávajících řádů. Provádějí ručně i rypadly zemní práce, zajišťují rozbrušování  vozovek a betonových ploch bouracím hydraulickým kladivem, řezání vozovek a betonu, odstraňují poruchy a havárie na kanalizačních řádech, revize, kontrolují a udržují dobrý stav vodohospodářských zařízení, provádějí vodárenské a instalatérské práce i projekční činnost v oblasti vodovodních řádů a přípojek.

Na severní Moravě je 95 procent pitné vody vyrobeno z centrálních zdrojů ve správě Povodí Odry. Zdrojem jsou údolní nádrže Kružberk, Morávka a Šance. Ostravský oblastní vodovod zajišťuje pitnou vodu obyvatelům celého Moravskoslezského kraje. Je to páteřní systém s délkou vodovodní sítě 497 kilometrů. Úpravnami vody proteče každou sekundu 5360 litrů vody, 125 vodojemů má kapacitu 303 000 m³ .

Požadavky na kvalitu pitné vody v České republice jsou dány zákony a příslušnými vyhláškami, které zahrnují požadavky směrnic Evropské unie. Na pitnou i teplou vodu jsou stanoveny hygienické požadavky, stav vody se stále monitoruje. Zejména kvalita pitné vody, dodávané do vodovodní sítě,  je podrobena přísné kontrole. Rozbory se provádějí před úpravou, kdy jde o tzv. surovou vodu, v průběhu procesu úpravy i po něm. A provádí se také analýza vody u zákazníka. Voda je zkrátka pro život lidí i pro průmysl strategická a podcenění péče o vodohospodářské stavby by se nevyplatilo.

Spolu s dodávkami pitné vody souvisí i odvádění a čištění odpadních vod. Pro čištění vod se používají různé metody, fyzikální, chemické i fyzikálně-chemické. Při sedimentaci se jako lapák nečistot užívá štěrk a písek, při vzplývání naopak lapáky tuků. Odpadní vody se odstřeďují, filtrují, při čištění se využívá také magnetická separace, iontová výměna a membránové separační procesy. Čištění odpadních vod je stejně tak důležité jako úprava pitné vody. Vždyť kdybychom do přírody vraceli odpad z domácností a průmyslu bez jakéhokoli dalšího zásahu, byla by úprava vody k pití daleko náročnější a nákladnější.