Strojní omítky domům „sluší“

Strojní omítky domům „sluší“

Každý dům potřebuje „kabát“ – jednak nejsou zdi jenom z cihel příliš pěkné a také nemají ty požadované vlastnosti, které od nich čekáme. Omítka je zkrátka nutná. Vytváří rovný hladký povrch, zakrývá nerovnosti zdiva i do zdi vestavěné instalace elektřiny, vody a odpadu. Omítka se zpravidla ještě natírá, pokrývá malbou nebo obkládá.

V interiérech budov se dělají vnitřní omítky, součástí fasády jsou venkovní omítky. Dělají se z malty přímo na staveništi, kde se vápno, písek a případně cement míchá s vodou, případně se používají průmyslově vyráběné směsi, které se také rozmíchávají s vodou. Ty mohou kromě písku a vápna obsahovat i další složky, které omítce dodávají speciální vlastnosti.

Vnitřní omítky mají obyčejně několik vrstev, aby byl povrch skutečně vyrovnaný, venkovní omítky musí odolávat změnám teplot a povětrnostním vlivům. Pod ně se ještě dávají zateplovací systémy, které majiteli domu ušetří hodně prostředků, vynaložených na vytápění objektu. Používají se jak při stavbách nových domů na klíč, tak při rekonstrukci starších. Stavební firma se vybírá z mnoha variant kontaktních zateplovacích systémů s ohledem na difúzi vodních par, umístění zateplení, předpokládané mechanické namáhání, požární požadavky a další hlediska.

Omítky se aplikují strojně, dělají jednovrstvé i vícevrstvé, včetně rohových omítníků a dilatačních lišt na okna. Rekonstrukce se nemusí omezovat jen na zateplení fasády, ale je vhodné zateplit i střechu, opravit obvodové pláště, vyměnit okna, dveře a rekonstruovat balkóny. Dobrá stavební firma na celou zakázku zpracuje kompletní projektovou dokumentaci, provede energetický audit, zajistí všechna potřebná povolení a provede také zemní práce.

Rozsah zadaných prací záleží na majiteli objektu, může si objednat strojní omítky a strojní omítání, sádrové omítky a stěrky, štukování stěn a stropů, stavební práce, zahrnující zdění obvodových a nosných stěn, vyzdívky příček a štukování stěn včetně strojní jádrové omítky.

A jak si vybrat spolehlivou firmu? Zaměřte se na to, jak její pracovníci dodržují technologické postupy při provádění stavebních prací, bezpečnostní pravidla, zásady požární ochrany, udržují na pracovišti pořádek a také dodržují zákony a předpisy související s ochranou životního prostředí.