Stavby pod drobnohledem

Stavby pod drobnohledem

Když se řekne stavební inženýrství, většina lidí si představí stavby velkého rozsahu z betonu, železobetonu, cihel, dřeva a oceli. Působnost stavebního inženýrství je velká, vede od provedení stavebně-technických průzkumů a diagnostiky konstrukcí, vypracování odborných posudků a závěrů, až po vypracování projektové dokumentace sanace, rekonstrukce i novostaveb. Kancelář stavebního inženýrství vypracuje statické výpočty, posoudí veškeré inženýrské činnosti, pomůže s realizací stavby a provede odborné sanační práce.

Pomocí široké škály speciálních diagnostických přístrojů stavební inženýrství zajistí nedestruktivní vyšetření konstrukcí, na jejich základě stanoví nejen skutečný stavebně-technický stav konstrukce, ale také poruchy v kontrukci a základech, trhliny ve stěnách a stropech, určí základní technické charakteristiky použitých materiálů, oslabení průřezů prvků i výztuže, a také hloubku degradace povrchu betonu. A věnuje se i korozi výztuže, určení průměrů a rozmístění výztuže v prvcích. Stavební kanceláře spolupracují s externími laboratořemi, které jim odborně vyhodnotí například výskyt dřevokazných škůdců, provedou chemickou analýzu vzorků betonu a malty, aby zjistily možnost použití hlinatonového cementu, množství solí CO2 a jiných kontaminantů. Statické výpočty prokáží únosnost jednotlivých prvků a celé konstrukce a navrhnou optimální řešení.

Stavebně-inženýrská firma je schopna vypracovat posudky na statiku staveb, a to jak stávajících, tak nových. Posudky obsahují výsledky moderních výpočtových metod a kompletní projektovou dokumentaci všech stupňů. Návrhy jsou vypracovány poté, co se zpracovatelé podrobně seznámí s jednotlivými konstrukcemi i celým posuzovaným objektem. V návrhu jsou zapracovány požadavky objednavatele, které se týkají například využití prostoru, estetického vzhledu objektu a účelného vynaložení finančních prostředků.

Kancelář stavebního inženýrství vypracuje i znalecké posudky staveb a odborně prohlédne nemovitost, kterou se chystáte koupit. Když na stavbě najde nějakou závadu, doporučí kupci, jak ji odstranit, a stanoví, kolik bude oprava stát.