S bezpečnostní agenturou v klidu a pohodě

S bezpečnostní agenturou v klidu a pohodě

Vlastnit nějaký objekt a provozovat v něm činnost není příliš jednoduchá záležitost.

O budovu se musíte starat, musíte dbát na to, aby v ní bylo všechno v pořádku, aby nedošlo k nečekanému požáru, aby se do ní zejména o víkendu nebo v noci nedostala nezvaná návštěva, která by v ní vše poničila nebo odcizila.

Ještě složitější je manipulovat při podnikání s větší hotovostí nebo ceninami, převážet je a ukládat do banky. Musíte na to mít speciálně vyškolené lidi, kteří si s takovou činností budou vědět rady, nebudou se bát rizika a hlavně budou spolehliví a zodpovědní.

Bez problémů se často neobejde organizace velkých sportovních nebo společenských akcí. Na jednom místě je najednou hodně lidí, někteří jsou posilněni alkoholem, jsou bojovně naladěni a připraveni se pošťuchovat nebo dokonce prát. O výtržnosti není nouze, vždy je třeba počítat s tím, že může dojít k drobnějším nebo i větším šarvátkám. Ty se mohou zvrtnout, diváci nebo i účastníci mohou být dokonce zraněni. A o takové starosti jistě nikdo nestojí.

Naštěstí existují specializované firmy, které jsou schopny všechnu práci kolem bezpečnosti a provozu převzít za nás.  Bezpečnostní agentura security projde vaši nemovitost, preventivní požární hlídka objeví riziková místa, kde by mohlo dojít k požáru, a ohlídá je. Bude provádět strážní službu v průmyslových, hospodářských i soukromých objektech, v kulturních a sportovních areálech, úřadech a institucích. Provede bezpečnostní analýzu v oblasti ochrany majetku a osob, doporučí opatření, jak eliminovat rizika na zbytkovu úroveň. Je možné se domluvit na umístění kamerového systému, na připojení na pult Centralizované Ochrany, nebo na pravidelnou fyzickou ostrahu objektu. Agentura zajistí i ochranu při přepravě peněz, cenností a jiného majetku. Před významnými akcemi provede bezpečnostní prohlídku prostor a postará se o klid a pořádek i v jejich průběhu. V případě potřeby nasadí zkušené bodyguardy a zajistí o osobní ochranu jednotlivce i celé skupiny ohrožených osob.