Projektová dokumentace není jen jedna

Projektová dokumentace není jen jedna

Projektová dokumentace může být pro mnohé z nás nic neříkajícím výrazem. Pravděpodobně se jedná o nějaké papíry, které jsou potřebné pro realizaci stavby. Co má ale projektová dokumentace všechno obsahovat a jaké typy projektových dokumentací vůbec existují?

Prakticky žádná stavba, pokud tedy nestavíme jen boudu pro psi nebo krmítko pro ptáky, se bez projektování neobejde. Ať už tedy plánujeme stavět skromný rodinný domek, nebo se chystáme projektovat průmyslovou stavbu, budeme potřebovat nějaké plány. Ty po nás navíc mimo jiné bude chtít také stavební úřad.

Prvotním rozčarováním pro každého lajka může být to, že projektová dokumentace neobsahuje jen jeden typ dokumentu. Stavební a jiné zákony nám určují, jaký projekt je na který záměr potřeba. I když je dobré tyto zákony znát, projekt si pochopitelně nemusíme vytvářet sami. Nejen s jeho obsahem, ale také s tím, co má jaký dokument obsahovat, nám pomohou architekti a architektonické firmy. Alespoň základní přehled o tom, co budeme ke stavbě potřebovat, bychom ale měli mít všichni.

U projektové dokumentace se rozlišuje několik stupňů, a to podle účelu a podrobnosti rozpracování projektu. Jinými slovy pro každou část stavby a jejího procesu, potřebujeme trošku jiný papír. V zásadě se jedná o tyto čtyři dokumenty: dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení respektive realizaci stavby a nakonec dokumentace skutečného provedení stavby.

Na základě dokumentace pro územní řízení, která má pevně stanovenou formu, vydá příslušný stavební odbor povolení k umístění stavby podle jednotlivých daných parametrů. Tato dokumentace je tedy součástí naší snahy o získání stavebního povolení. Stavební povolení je potom požadováno do 150 metrů čtverečních zastavěné plochy objektu s jedním podzemním a dvěma nadzemními patry s podkrovím. Tato dokumentace nám má, jak už název napovídá, zajistit to, že na vyčleněné ploše pozemku může být nějaká stavba postavena.

Co se týče projektové dokumentace pro provedení stavby, je situace poněkud složitější nebo možná spíše jednodušší. Pokud totiž vypracování takzvané Prováděcí dokumentace nenařídí stavební úřad, její vypracování není povinné. Tato dokumentace totiž jen podrobněji rozpracovává projektovou dokumentaci pro stavební povolení a řeší případné nejasnosti nebo nepřesnosti v ní.

Každý vlastník nemovitosti je dále povinen mít u sebe kompletní Dokumentaci skutečného stavu stavby. Pokud se tedy během stavby skutečná stavba výrazně odchýlí od schválené, je na místě si tento dokument nechat vyhotovit. Zároveň její zpracování může nařídit také stavební úřad.