Kudy vedou inženýrské sítě si před stavbou ověřte

Kudy vedou inženýrské sítě si před stavbou ověřte

Jedním z kroků, který je při stavbě domu na nové parcele nezbytné uskutečnit, se musí odehrát ještě před koupením pozemku samotného. Jde o to, zjistit, jak je na tom pozemek s dostupností k inženýrským sítím a všem potřebným přípojkám. Ačkoliv realitní makléř neurčitě mávl rukou, že tady za hranicí pozemku přípojka je, je pro vaše vlastní dobro lepší, si přesně ověřit, kudy jaké sítě vedou. Jejich větší vzdálenost od pozemku by nakonec mohla kvůli budování přípojek a napojení vyjít celkem draze a pokud vedou skrz pozemek, nevyhnete se stavebním omezením, protože všechny inženýrské sítě mají jisté ochranné pásmo, kde se nesmí stavět ani do něj jinak zasahovat.

Dostupnost sítí si nejspolehlivěji ověříte u jednotlivých dodavatelů vody, plynu a elektrické energie. Pokud tyto sítě jsou v blízkosti pozemku, stavba se jednoduše napojí pomocí přípojek, pokud ale jsou dál je nutno napojení řešit přímo s příslušným dodavatelem. Informaci, kudy jaké sítě vedou budete potřebovat i před územním rozhodnutím a poté před stavebním povolením a to proto, že správci sítí většinou svůj souhlas se stavbou přípojky podmiňují určitými podmínkami, jako vytyčení konkrétní sítě nebo respektování ochranného pásma.

U samotné stavby přípojek je poté třeba také navštívit provozovatele, kde získá vyjádření, projektant poté podle toho navrhne, jak by mohla daná přípojka vypadat a specializovaná firma ji zřídí. Ve Zlíně se na výstavbu inženýrských sítí, kanalizací i vodovodního a plynového potrubí zaměřuje společnost Ris- Mont. Kromě těchto činností se zabývá také vodohospodářskými a inženýrskými stavbami a vybudují tak i vodojemy nebo čističky odpadních vod.