Kdy na demolici potřebujete stavební povolení

Kdy na demolici potřebujete stavební povolení

Koupili jste si pozemek, ale stojí na něm starý rozpadající se dům? Už jste se rozhodli, že rekonstrukce se opravdu nevyplatí, a tak se chystáte pustit do demolice? Pak potřebujete jistě vědět, co vše musíte pro to, aby bylo možné starý dům zbourat, zařídit. Na jakoukoliv budovu, na jejíž stavbu je potřeba stavební povolení, tak je potřeba i na její demolici. Stejně tak, pokud na stavbu bylo potřeba jen ohlášení, pak na likvidaci stačí jen ohlášení. A co jste postavili zcela bez toho, jako třeba zahradní kůlnu, plot nebo nadzemní bazén potom řešit vůbec nemusíte.

To, jestli bouráte stavbu a na demolici potřebujete stavební povolení nebo ohlášení se kromě dodaných dokumentů pro stavební úřad liší ještě v jednom detailu. Při bourání na stavební povolení to musí provádět specializovaná firma, zaměřující se na demoliční práce a výkopové práce, při ohlášení se do toho můžete pustit svépomocí. Od firmy si nezapomeňte nechat vystavit potvrzení o demolici, u bourání svépomocí ho také potřebujete získat od stavbyvedoucího spolu s dokladem o jeho kvalifikaci. Pro získání povolení k demolici musíte na stavební úřad doložit výpis o vlastnictví, výpis z katastru nemovitostí, někdy také projekt bouracích prací, souhlas sousedů, plány objektu a pasport.

U starých domů se někdy může stát, že nejsou zakresleny v katastru nemovitostí a nemají plány. Ještě před žádostí o demolici ho tak musíte nechat zaměřit, zakreslit a vypracovat zjednodušenou dokumentaci stavby. Tomuto kroku se říká legalizace stavby a dostanete na ni takzvaný pasport. Poté, co od stavebního úřadu dostanete souhlas s demolicí, můžete začít s bouráním. Před bouráním musíte odpojit všechny přípojky, vodu, elektřinu plyn i kanalizace a odevzdat elektroměr a plynoměr. Likvidaci odpadu zajistí specializovaná firma, nezapomeňte, že azbest a další škodliviny může likvidovat pouze certifikovaná firma. Nakonec nahlásíte úspěšné provedení demolice a odstranění z katastru nemovitostí.