Jsme odborníci na zátěžové zkoušky komunikací

Jsme odborníci na zátěžové zkoušky komunikací

Každá silnice nebo místní komunikace předtím, než po ní mohou začít jezdit auta, musí projít zátěžovou zkouškou, aby se vědělo, že je bezpečná a splňuje všechny potřebné parametry. Právě to je práce pro naši firmu Presta s.r.o. Naše firma vznikla v roce 2001 a od té doby se zaměřuje na zátěžové zkoušky komunikací, měření nerovností povrchu latí nebo na prohlídky kanalizací kamerovým systémem a zkoušky těsnosti kanalizací vzduchem. Naši laboratoř najdete v přehledu způsobilých laboratoří s odbornou způsobilostí provádějících zkoušky, které jsou užívány v souvislosti s výstavbou, opravami a údržbou pozemních komunikací pod číslem 175.

Polní zkušebnictví měří míru zhuštění a únosnosti základových půd, násypů, liniových dopravních i hydrotechnických staveb, stabilizací, a to hned několika způsoby. Provádíme měření deformačního modulu a únosnosti statickou zatěžovací zkouškou kruhovou deskou pro zemní tělesa staveb silničních, pozemních, železničních i vodohospodářských. Používáme moderní zařízení a špičkovou techniku, naši pracovníci své práci rozumí a vždy ji provádí s nejvyšší pečlivostí. Využíváme ECM Static, zařízení pro automatizovanou kontrolu statické únosnosti zhutňovaných sypanin. Toto zařízení umožňuje měření podle platných norem a nabízí až pět zákaznicky definovatelných algoritmů. Naše další zařízení ECM LDD 100 se využívá pro rychlou kontrolu dynamických parametrů zhutňovaných sypanin a vzhledem k rychlosti vyhodnocení a malým rozměrům má široký rozsah použití, od zásypů při výkopových pracích až po výstavbu dálničních komunikací.

Dále se potom naše firma Presta zaměřuje na měření nerovností vozovky. Nerovnost povrchu vozovky má zásadní vliv na pohodlí a bezpečnost jízdy ale i na životnost vozovky a vozidel. Dbáme na bezpečnost práce, na její kvalitní provedení a máme za sebou již řadu úspěšně realizovaných zakázek.