Jak se elektrická energie dostává k nám domů?

Jak se elektrická energie dostává k nám domů?

Elektrická energie je v současné době považována za nejušlechtilejší energii vůbec. Jedním z důvodů je to, že se dá přeměnit i na jiné druhy energie, je snadno vyrobitelná a také relativně snadno přepravitelná. Elektrická energie se dále proměňuje na energii mechanickou, tepelnou, zářivou, energii chemickou či jadernou.

Aby se však elektrická energie dostala až do našich domovů, kde nám pomáhá se vším od svícení až po vaření, musí ujít dlouhou cestu. Vše začíná v elektrárně, kde je vyroben trojfázový střídavý proud o napětí několik tisíc voltů. Při distribuci energie potom postupně dochází k upravování jejích parametrů, a to především úrovně jejího napětí, díky kterému se mají minimalizovat ztráty a dodávky elektřiny mají být zajištěny v požadované kvalitě. Elektrická energie nejdříve putuje ve velmi vysokém napětí z elektrárny do rozvodných sítí. Ty mají velmi složitou strukturu a zajišťují přenos a distribuci elektrické energie až k jednotlivým spotřebitelům. Transformační stanice potom slouží jako spojovací prvek mezi přenosovou a distribuční částí rozvodové sítě. V této stanici potom dochází k transformaci napětí z velmi vysokého pouze na vysoké. Část energie potom jde do velkých podniků těžkého průmyslu a do měníren zajišťujících napájení elektrifikovaných železničních tratí. Druhá část je distribuována k dalším spotřebitelům jako je lehký průmysl, města či obce. K poslední transformaci na nízké napětí potom dochází až v samotných podnicích, obcích a městských čtvrtích. Proud, který se potom dostane k nám do domácnosti a zajistí, že můžeme svítit světly či topit, je tedy nízkého napětí.

Firma ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o. se již více než 20 let zaměřuje na služby energetickým společnostem, obcím a developerům. Svou činnost však firma dále rozšiřuje také na poskytování služeb drobným stavebním subjektům a realizaci menších síťových projektů. Největší objem elektromontáží firma realizuje v oblasti montážních distribučních celků pro distribuční společnosti, kterými jsou transformační stanice. Tento rozsah však firma zajišťuje i pro podnikatele a soukromé subjekty. Firma vám zajistí vše od projektu, inženýrinku, přes samotnou realizaci až po náležitosti závěrečné legislativy jako jsou potřebné certifikáty, kolaudační rozhodnutí či geodetické zaměření v elektronické podobě. Firma dále zajišťuje také staveništní odběry a nabízí poradenskou činnost ve všech zmíněných oblastech.

Kromě nových montáží nabízí firma také opravy přípojek, venkovní i kabelové distribuční sítě či veřejného osvětlení. V případě potřeby je firma také schopna nabídnout související zemní práce bagrem, práce s plošinou či výškové práce s jeřábem. Své služby se firma snaží neustále zdokonalovat a investuje do mechanizace, techniky a budování pracovního zázemí. Firma se snaží držet krok s nejnovějšími trendy a své zaměstnance za tímto účelem pravidelně proškoluje.