Elektromontážní práce jedině od profesionálů

Elektromontážní práce jedině od profesionálů

Elektroinstalace jsme zvyklí brát jako samozřejmost, jsou všude kolem nás a sloupů elektrického vedení už si většinou ani nevšimneme. Taktéž většinou nevnímáme rozsvícené ulice, přítomnost regulačních stanic nebo hromosvody u každého domu. Přesto jsou tyto všechny prvky pro fungování moderního člověka naprosto nezbytné a je nutné, aby se o ně někdo staral, udržoval je, pravidelně kontroloval, zajišťoval opravy nebo i jejich samotné instalace. V Olomouci a okolí se o elektromontážní práce, a to jak se silnoproudem, tak i slaboproudem, pro průmyslovou i rodinnou výstavbu, zajišťuje Elektro Kulatý.

Například když se chystáte stavět dům, rozhodně byste měli vybírat pozemek podle toho, jakou má dostupnost i k elektrickým sítím. Právě od toho se odvíjí, jak náročná bude položení kabelových rozvodů a připojení na rozvaděč a k síti. Elektrikářské práce jsou jedny z těch, do kterých rozhodně není vhodný nápad se pouštět na vlastní pěst, a proto přenechte veškerou realizaci elektrických rozvodů firmě Elektro Kulatý. V tomto oboru má bohaté zkušenosti a vždy svou práci odvádí spolehlivě a kvalitně.

V rámci slaboproudých elektroinstalací se zaměřuje například na regulace kotelen a výměníkových stanic, požární signalizace, domácí telefony nebo rozvody pro zvonky. Zajišťuje také strukturované kabeláže například pro školy nebo obecní úřady. S elektřinou souvisí také hromosvody, které nesmí chybět u žádného domu, a právě na ty se také Elektro Kulatý specializuje, včetně montáží, uzemnění nebo rekonstrukcí. Kompletní elektromontáže poté zahrnují vypracování projektů, montáže i opravy kabelových vedení, ale i zemní práce a drobné stavební úpravy.