Elektřina všude kolem nás

Elektřina všude kolem nás

Bez elektřiny si dnes už ani nedokážeme představit náš běžný život. Reálně ji nevidíme ale je všude kolem nás a máme díky ní světlo, teplo, fungují nám všechny elektrické zařízení, můžeme si uvařit, podívat se na film nebo dojet tramvají někam. Přitom ještě před dvě stě lety lidé pořádně nevěděli, co to elektřina je. Zlom nastal až v roce 1800 při objevení prvního použitelného zdroje stálého elektrického proudu – Voltova článku. Od té doby nabraly vynálezy na poli elektrických objevů rychlých obrátek. Už v první polovině 19. století byla prozkoumána většina vlastností elektrických sil a od druhé poloviny téhož století se pomalu ale jistě elektrické spotřebiče stávají běžnými doplňky ulic i domácností.

K masovému rozšiřování elektřiny došlo v první polovině 20. století, elektrifikovaly se obce a stavěly elektrárny. Celá soustava vedení elektrické energie je velmi složitá, ale nezbytná. I když se vědci neustále pokouší o přenos energie vzduchem, stále to zůstává spíše dominantou sci-fi a je třeba budovat elektrorozvodné sítě vysokého napětí, trafostanice, místní rozvody a přípojky vedoucí k domům. Ulice jsou pod našima nohama protkané hustou sítí kabelů vedoucích elektrickou energii, stožáry vedoucí proud považujeme za běžné kulisy krajiny a trafostanic roztroušených po městě si vůbec nevšímáme.

Jednou z firem, která se specializuje na elektromontážní práce v oblasti kabelových a venkovních rozvodů nízkého i vysokého napětí je ZMES s.r.o. Zajišťují výstavbu nových i opravy stávajících vedení včetně projektové dokumentace a revizí. Realizují i domovní přípojky a opravy nebo montáže veřejného osvětlení.