Ekologicky šetrné čištění odpadních vod

Ekologicky šetrné čištění odpadních vod

Voda je pro život na naší planetě obrovsky důležitá. Bez vody by se ze Země stalo vyschlé místo bez jakýchkoliv známek života. Voda je totiž důležitá nejen pro bezprostřední napájení rostlin a živočichů ale také pro vláhu zemědělské půdy. Pokud nebude mít půda dostatek vody, dojde k výraznému poklesu zemědělské produkce, což se v krajních případech může promítnout také do nedostatku potravy. Veškeré jídlo, které si totiž bereme z poliček v supermarketech, totiž muselo projít rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Bez vody by se však ani jednomu z těchto odvětví nedařilo.

Obzvláště v posledních několika letech však vody na zemi radikálně ubývá. Vodu přitom používáme denně a většina z nás ve velkém množství, aniž bychom si vůbec uvědomovali, jak vzácná voda pro nás dnes je. Dokud voda po otočení kohoutku v našich domovech stále teče, vážnost situace si zkrátka neuvědomujeme. Nicméně voda se dá naštěstí i „recyklovat“. Kromě pitné vody tak nemusíme být závislí jen na čerstvé vodě, ale můžeme využít také například vodu odpadní. Do přirozeného oběhu přírody bychom ji však měli vrátit v co nejlepší možné kvalitě. K tomu nám pomohou ekologické čističky odpadních vod.

Díky novým technologiím se odpadní voda dá čistit decentralizovaným způsobem co nejblíže ke zdroji z nečištění. Ten nám ušetří nejen náklady za kanalizaci, ale také nám umožní vodu opětovně využít. Na decentralizovaném způsobu čištění odpadních vod ocení obce a města také možnost postupného budování, které jim umožní si výdaje za kanalizační systém rozdělit do několika částí. Další výhodou decentralizovaného systému je ekologie. Případné poruchy a havárie mají totiž menší dopad na životní prostředí než znečištění při koncentrovaném vypouštění z centrálních čističek odpadních vod. Voda z centrálních čističek odpadních vod se navíc nedá opětovně využít, protože je znečištěná toxickými látkami.

V menších obcích se šetrnosti k přírodě může přispět takzvanými kořenovými čistírnami nebo čistírnami se zemními filtry. Tyto typy čistíren si však za šetrnost k přírodě vybírají taky svou daň v podobě mnohých rizik. Mezi ty patří například ucpání filtrační náplně v případě kořenové čistírny, které může celé těleso vyřadit z provozu nebo výrazně zmenší jeho účinnost. V některých případech může nastat také sirné zkvašení, které je doprovázeno nepříjemným zápachem.