Dům skrývá mnohem víc než na první pohled vidíme

Dům skrývá mnohem víc než na první pohled vidíme

Ať už bydlíme v rodinném, bytovém či panelovém domě, žádný z těchto typů staveb se neobejde bez takzvaného technického zařízení budov neboli TZB. V této zkratce se skrývá celá řada rozvodů a věcí, které v domě sice nevidíme, ale fungování bez nich bychom si jen těžko dokázali představit.

Mimo rozvody vytápění, vzduchotechniky a elektrorozvodů sem patří i vodoinstalace a vnitřní kanalizace. U vodoinstalací rozlišujeme rozvod studené pitné vody a teplé užitkové vody. Co do vnitřní kanalizace, měla by být řešena zvlášť pro splaškové vody a pro dešťové vody. Konec každé vnitřní kanalizace má však vyústění vně budovy.

Podobně jako potřebuje projekt stavba našeho domu či rekonstrukce našeho bytu, potřebují ho i vnitřní rozvody a kanalizace. Na systém vnitřních rozvodů a kanalizací jsou kladeny opravdu velké požadavky. To dokládá i složitost samotných projektů, které jsou obvykle členěny na několik částí, a to technickou zprávu, výkresovou část, výpočtovou část a výpis materiálů. Každý projekt také musí dodržovat řadu norem. V případě vnitřních rozvodů je to především ustavení normy ČSN EN 806, která specifikuje požadavky na návrh obvodů pitné vody uvnitř budov a potrubí vně budov v rámci nemovitosti. Pří výstavbě nové budovy tvoří takový projekt jednu ze základních součástí projektu celé stavby.

Postavit dům tedy není zdaleka tak „jednoduché“ jak si možná někteří myslí. Je sice pravda, že ti šikovnější z nás si dům dokáží postavit prakticky svépomoci, ale existují oblasti, jako například právě vodoinstalace, ve kterých se bez odborné pomoci zkrátka neobejdou. Dům totiž z daleka nepředstavují jen cihlové či dřevěné stěny, plastová okna a pevná střecha. Uvnitř jeho stěn a uvnitř domu celého se skrývá spousta částí, které sice na první pohled nevidíme, ale tvoří nedílnou součást fungování každého domu.

Moderní doba, které dnes vděčíme za řadu vymožeností, díky kterým se můžeme každý den sprchovat v naší sprše teplou vodou, s sebou ale přinesla i mnohem více práce a starostí. Dnes už zkrátka nestačí jen spojit dohromady čtyři stěny z kamení nebo dřeva a vyhloubit do nich otvory na okna, abychom mohli bydlet. Potřebujeme mnohem složitější mechanismy. Naštěstí však existují odborníci, na které se můžeme obrátit. INTOP ZÁSMUKY s.r.o. je jednou z firem, která nám v našem domě pomůže třeba právě s vodoinstalacemi.