Proč je důležitá průmyslová automatizace výroby a procesů?

Proč je důležitá průmyslová automatizace výroby a procesů?

Celá naše společnost prochází díky rychlé digitalizaci a technologickému pokroku zásadními změnami. Nové technologické možnosti zásadně ovlivňují také průmyslovou výrobu, která v současnosti čelí novým výzvám ve formě automatizace procesů. Co je to vůbec průmyslová automatizace a co obnáší? Jaké jsou výhody automatizovaných procesů? Nahradí během pár let lidskou pracovní sílu stroje? Dnešní článek vám poskytne vhled do automatizace průmyslu a jejích přínosů i negativních dopadů.

Co je průmyslová automatizace?

Průmyslová automatizace je označení pro proces, při kterém se původně manuální, opakované procesy stávají automatizovanými procesy s minimálním zásahem člověka za využití strojů. Při automatizaci se stroje, počítače, senzory, motory a další technologie využívají k průmyslovým účelům. Hlavním cílem průmyslové automatizace je zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti, ale také schopnost rychleji reagovat na tržní poptávku.

K automatizaci výroby se využívají rozličné technologické nástroje, od počítačových systémů a senzorů až po roboty. Stěžejní jsou automatizované systémy, které provádějí úkoly bez lidského zásahu. To zahrnuje roboty, kteří dokážou manipulovat s materiály, a stroje, které vyrábějí konkrétní produkty. Tyto systémy jsou řízeny pomocí speciálně vyvinutého software, který umožnuje flexibilně naprogramovat jejich chování. Pro automatizaci procesů jsou nutné taky senzory, ty sbírají data o parametrech výroby, jako je teplota, tlak nebo vlhkost. Tato data jsou dále použita k monitorování stavu zařízení a optimalizaci procesů.

průmyslová automatizace

 Výhody a nevýhody průmyslové automatizace

Průmyslová automatizace přináší společnosti nespočet výhod, v první řadě je to především zvýšená produktivita výroby. Díky automatizaci procesů jsou společnosti konkurenceschopné na globálním trhu za snížených nákladů na provoz. Stroje jsou schopny vykonávat preciznější práci, a zajišťují tak lepší kvalitu výrobků, a především menší množství chyb způsobených lidským faktorem. Díky využití strojů se může zlepšit také kvalita lidského života – větší automatizace znamená méně fyzické námahy a zvýšenou bezpečnost práce. Stroje navíc mohou pracovat v extrémních podmínkách, například v radioaktivním terénu nebo v extrémně nízkých či vysokých teplotách.

Automatizace výroby má i své temné stránky. Nejpalčivějším problémem je zánik mnoha pracovních míst, přičemž budou firmy zároveň závislé na kvalifikovaných pracovnících, kterých je velmi omezený počet. Ačkoliv přinese do budoucna automatizace procesů úspory, počáteční investice jsou vysoké a pro mnoho firem nedosažitelné. Technologie navíc přináší zvýšené náklady na údržbu a při současném tempu technologického vývoje snadno zastarávají.

Průmysl 4.0

Nelze mluvit o průmyslové automatizaci a nezmínit fenomén čtvrté průmyslové revoluce. Pojem Průmysl 4.0 označuje současný trend digitalizace a automatizace výroby i změny na trhu práce, které s sebou takový proces přináší. Podle této myšlenky vznikají chytré továrny, které využívají kyberfyzikální systémy, což jsou fyzické komponenty propojené a řízené počítačovými algoritmy. Průmysl 4.0 posouvá automatizaci výroby na další úroveň, za využití robotiky, 3D tisku, umělé inteligence a dalších pokročilých technologií. Cílem čtvrté průmyslové revoluce je autonomní výroba. To znamená, že stroje, které jsou spolu propojeny v reálném čase, vytvoří plně automatizovanou výrobní linku, kterou člověk pouze nastaví a kontroluje přes internet.

automatizace výroby

Ekonomické důsledky automatizace

Automatizace výroby a větší využití strojů s sebou přináší řadu nejistot, zejména strach o pracovní místa. Je pravda, že v prvních fázích průmyslové automatizace budou pravděpodobně ubývat pracovní místa, zejména ty s nízkou kvalifikací, časem ovšem vzroste poptávka po pracovnících s vyšší kvalifikací, kteří budou zajišťovat hladký chod strojů. Celkově by ale měla vzrůst produktivita výroby, a to až o třetinu. Firmám, které se plošné automatizaci nestihnou včas přizpůsobit hrozí riziko zániku, protože jen těžko budou konkurovat výkonným strojům. Díky vyšší produktivitě by se však mohla postupně zkracovat pracovní doba. Automatizace výroby lidstvu mnoho dá a mnoho vezme, ale ať se nám to líbí nebo ne, pokrok nelze zastavit.