Propadlý řidičský průkaz: Co vám s ním hrozí a co dělat?

Propadlý řidičský průkaz: Co vám s ním hrozí a co dělat?

Jízda s propadlým řidičákem nemusí vždy nutně znamenat, že půjdete před soud. Záleží totiž případ od případu, a jak dlouho může být propadlý řidičák. Někdy je však uložená pokuta za propadlý řidičák tak mastná, že se vyplatí propadlý řidičák při nejbližší příležitosti obnovit. Pokud jste si položili otázku „co se stane, když mám propadlý řidičský průkaz?“, jste na správném místě. Poradíme vám, co dělat v situaci, když máte propadlý řidičský průkaz, kde vyřídit propadlý řidičák a kolik stojí výměna propadlého řidičáku.

Propadlý řidičský průkaz z právního hlediska

Řidičský průkaz, hovorově řidičák, je veřejná listina, jež vás opravňuje k řízení motorového vozidla na pozemních komunikacích. Od ledna 2024 platí, že u sebe nemusíte mít sice řidičský (ani technický) ve fyzické podobě. Avšak nadále platí, že bez platného řidičského průkazu není možné účastnit se provozu na silnicích.

Legislativně je řidičský průkaz upraven zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), (dále jen „zákon o silničním provozu“) a směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (dále jen „směrnice o řidičských průkazech“).

Jak dlouho může být propadlý řidičák?

Každý řidičák má omezenou dobu platnosti, a to 10 let. Výjimkou jsou oprávnění na autobusy a nákladní vozidla, kde je tato platnost o 5 let kratší (jedná se o vozidla skupiny C1, C1 + E, C, C + E, D1 + E a D + E). V případě, že doba jeho platnosti uplynula, je řidičský průkaz neplatný ve smyslu § 118 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu.

Na propadlý řidičský průkaz vás bohužel nikdo neupozorní. Konec platnosti si tak musíte hlídat sami. Bezplatnou žádost o výměnu řidičského průkazu je možné podat 3 měsíce před uplynutím doby platnosti.

Co dělat v případě, že máte propadlý řidičský průkaz? Jaké následky má jízda s propadlým řidičákem?

Co se stane, když mám propadlý řidičský průkaz?

Jízda s propadlým řidičákem je dopravním přestupkem, za který hrozí finanční pokuta. Kolik je pokuta za propadlý řidičák 2024? Za řízení s propadlým řidičským průkazem vám od policejních orgánů hrozí pokuta 2 000 Kč. V rámci správního řízení se pokuta za propadlý řidičák může vyšplhat až na 2 500 Kč.

V případě, že vás policie zastaví při řízení s propadlým řidičským průkazem, může vám ho na místě zadržet. To znamená, že nebudete moci řídit až do doby, než si vyřídíte nový řidičský průkaz. A jestliže budete řídit bez řidičského oprávnění, hrozí vám pokuta ve výši 50 000 Kč.

Kde vyřídit propadlý řidičák?

Pokud končí platnost vašeho řidičského průkazu, nebo máte již propadlý řidičský průkaz, můžete podat žádost o jeho výměnu ve smyslu § 109 odst. 2 písm. d) zákona o silničním provozu.

Podle § 109 odst. 3 zákona o silničním provozu lze propadlý řidičák vyřídit na jakémkoliv úřadě s rozšířenou působností. Můžete tedy zajít na městský úřad či na magistrát. Žádost musí být podána vámi osobně a musí mít papírovou formu. Aby vám úřad vyměnil propadlý řidičák, musíte v žádosti uvést.

Propadlý řidičský průkaz si však můžete vyřídit i elektronicky, a to prostřednictvím Portálu dopravy nebo přes Portál občana. K portálům se přihlásíte pomocí elektronické identity, tedy například přes bankovní identitu, datovou schránku nebo službu Moje ID.

Kolik stojí výměna propadlého řidičáku?

Výměna propadlého řidičského průkazu je zdarma, požádáte-li o něj do 90 dnů před skončením jeho platnosti. Podle zákona platí, že nový občanský průkaz vám orgány vydají do 20 dnů. Můžete samozřejmě požádat o zrychlenou výměnu do 5 dnů – v takovém případě však zaplatíte 700 Kč.

O výměnu řidičského průkazu skutečně nežádejte dříve, než 3 měsíce před koncem jeho platnosti. Pokud podáte žádost o výměnu řidičáku dříve než v době 90 dnů před uplynutím doby platnosti, budete muset zaplatit správní poplatek 200 Kč.

propadly ridicky prukaz