Návratnost fotovoltaiky: Vyplatí se fotovoltaika pro dům?

Návratnost fotovoltaiky: Vyplatí se fotovoltaika pro dům?

V době, kdy jsme plně závislí na elektrické energii, a zároveň potřebujeme nahrazovat podstatnou část jejích současných zdrojů za obnovitelné, jsou úvahy nad fotovoltaikou nadmíru relevantní. Dnešní článek představí fotovoltaiku i laickému publiku a přinese objektivní souhrn výhod a nevýhod fotovoltaiky pro rodinné domy. Pokud vás zajímá, jaká je návratnost fotovoltaiky, jestli se vyplatí právě na vašem domě nebo kdo v současné době vykupuje přebytky fotovoltaické energie, čtěte dál.

Co je to fotovoltaika a jak funguje?

Domácí solární elektrárna je efektivním řešením, jak se zbavit závislosti na dodavatelích elektřiny, a vyhnout se tak mimo jiné skokovým nárůstům ceny za elektřinu. Proto není divu, že obliba fotovoltaických prvků na rodinných domech i kancelářských budovách v posledních letech roste. Jak solární elektrárny fungují? Zjednodušeně se dá říct, že přeměňují sluneční záření na elektrickou energii, tento proces označujeme jako fotovoltaický jev. Domácí solární elektrárna je obvykle tvořena třemi prvky, a to:

  • fotovoltaickými panely, které přeměňují sluneční energii na elektrickou,
  • střídačem (měničem), jenž mění vyráběný stejnosměrný elektrický proud na střídavý, který využívají domácnosti k provozu spotřebičů,
  • baterií, která je volitelným prvkem a v níž se ukládá přebytečná vyrobená energie.

vyplatí se fotovoltaika

Kdy se vyplatí fotovoltaika?

Přesnou kalkulaci provede firma, které instalaci své elektrárny svěříte, přesto si můžeme vyjmenovat faktory, které cenu fotovoltaické technologie ovlivní. Pořizovací cena závisí především na požadovaném výkonu panelů, zásadní je ale také vybraný způsob nakládání s přebytky energie. Efektivitu provozu ovlivňuje sklon střechy, její orientace na různé světové strany i objekty jako je komín nebo anténa, které panely zastiňují. Zásadním faktorem, který ovlivní návratnost fotovoltaiky je elektrická spotřeba vaší domácnosti a cena elektrické energie od dodavatelů. Při kalkulaci je také nutné mít na mysli, že solární panely mají omezenou životnost. Výrobci dnes uvádějí jejich životnost na 25-30 let, při kalkulaci však raději operujte s kratším časovým horizontem. Vstupní investici lze obecně vyčíslit na 200 000 – 650 000 korun. V současné době lze ale čerpat nemalé dotace z programu Nová zelená úsporám.

Kdo vykupuje přebytky fotovoltaické energie?

Elektrická energie ze slunečního záření je samozřejmě proměnlivá, a logickou otázkou tak je, kam se dají odvádět přebytky energie. Domácí solární elektrárny bývají napojeny na bojler, baterii nebo tepelné čerpadlo. Každá z variant má své výhody i nevýhody. Nejlevnější, ale nejméně efektivním způsobem využití přebytečné energie je napojení na bojler. Baterie uchová elektřinu, kterou následně buď sami využijete nebo prodáte do centrální distribuční soustavy, jedná se ale o vyšší vstupní investici. Kdo v roce 2024 vykupuje přebytky z fotovoltaických elektráren? Pokud neuzavřete smlouvu o výkupu přebytků, přebytečná energie proudí do distribuční sítě zadarmo a za překročení určité hodnoty můžete dokonce zaplatit pokutu. Ideální je tak uzavřít smlouvu s povinně vykupujícím ve vašem regionu, na to máte jako výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nárok. Další variantou řešení přebytků je napojení solární elektrárny na tepelné čerpadlo – přebytečná elektřina se využije na výrobu levného tepla, což ocení každá rodina během chladnějších měsíců.

nejvýhodnější fotovoltaika

Výhody a nevýhody fotovoltaické elektrárny v domácnosti

Hlavní výhodou domácí elektrárny je soběstačnost. Nejen, že nemusíte odebírat elektrickou energii od velkododavatelů a přizpůsobovat se jejich rostoucím cenám, ale při využití baterie je domácí fotovoltaika zálohou v případě blackoutu. Solární panely přináší svým majitelům finanční úsporu za energie, zároveň se pyšní dlouhou životností a jejich údržba není nákladná. Pokud odhlédneme od finanční stránky, jedná se o čistý zdroj energie, který je ohleduplný k životnímu prostředí.

Domácí fotovoltaika má i své slabiny, v první řadě se zkrátka nevyplatí u každého domu. Panely je dnes možné nainstalovat na jakoukoliv střešní krytinu s jakýmkoliv sklonem, pokud ale bydlíte v zastavěné oblasti a vaši střechu ze všech stran zastiňují vyšší budovy, investice se vám nevyplatí. Pro mnoho lidí je počáteční investice do solární technologie i přes dotace nedosažitelná, a to především pokud chcete ve své domácí elektrárně využít baterie, v nichž se akumuluje přebytečná energie. Je také nutné zohlednit klimatické podmínky v naší republice, jasno není každý den a ve dny, kdy je zataženo, je nutné se spolehnout na doplňkový zdroj energie.