Návratnost fotovoltaiky: Vyplatí se fotovoltaika pro dům?

V době, kdy jsme plně závislí na elektrické energii, a zároveň potřebujeme nahrazovat podstatnou část jejích současných zdrojů za obnovitelné, jsou úvahy nad fotovoltaikou nadmíru relevantní. Dnešní článek představí fotovoltaiku i laickému publiku a přinese objektivní souhrn výhod a nevýhod

Pracujte s docházkou efektivně

Docházkový systém výrazně zjednodušuje a automatizuje evidenci pracovní doby zaměstnanců. Tento systém zcela nahradí docházkové sešit a knihy, popřípadě tzv. píchačky a zajistí že zaměstnanci nemohou informace o své docházce falšovat.