Klademe důraz na inovaci

Klademe důraz na inovaci

Slyšeli jste někdy o těžních strojích? I když to nejsou věci, které každý z nás běžně používá a moc se o nich nemluví, jsou tyto obrovské přístroje v těžebním průmyslu naprosto nepostradatelné. Jedná se o speciální technologická zařízení, která pomocí dopravních nádob vytahují břemeno z podzemí na povrch. Těžní stroje mají několik typů, přičemž každý typ má specifické využití. Základními typy těžebních strojů stroje s třecím kotoučem, stroje bubnové, dále stroje hloubící a malé stroje.

Jsme společnost INCO engineering s.r.o. sídlící v Praze a na trhu působíme již 28 let. Specializujeme se na výrobu a prodej těžních strojů a dalších výrobků pro doly. Naše výrobky dodáváme do mnoha států světa. V současné době se číslo prodaných strojů do zahraničí pohybuje kolem 700 a míříme stále výš. Naše práce je současně naší vášní, což se výrazně odráží na kvalitě našich výrobků. Protože jsme moderní společnost, snažíme se jít s dobou a nelpět na starých „dobrých“ výrobních principech a snažíme sejít vstříc invenci při výrobě nových technologií. Nespokojíme se s průměrem, a tak se snažíme neustále vylepšovat současné výrobky, a také zkvalitňovat a rozšiřovat námi poskytované služby. Velký důraz klademe na vysokou technickou úroveň, zaručenou bezpečnost provozu, nejvyšší stupeň spolehlivosti, prodlouženou životnost. Nezapomínáme ani na ekonomickou stránku věci a snažíme se, aby naše produkty byli pro odběratele co nejvíce výhodné.

Náš tým zkušených odborníků navrhuje vlastní koncepční řešení, která jsou navrhována individuálně přímo na míru pro každého zákazníka. Na základě specifik dolu, charakteru těžby a dopravovaného materiálu vám pomůžeme určit a stanovit přesný typ těžního stroje, který potřebujete.

Navrhujeme a dodáváme také zařízení pro vertikální dopravu, a to konkrétně skipy a klece. Tyto dopravní nádoby slouží k přepravě dělníku, materiálu, ale zejména k těžbě nerostů.

Odborníků na těžební průmysl není zrovna mnoho a proto je důležité, vybrat si odborníky, kteří nám ve věcech týkající se těžby dokáží poradit. Se společností INCO engineering s.r.o. rozhodně nešlápnete vedle!