Do dolu jedině s Ferritem

Do dolu jedině s Ferritem

V podzemí je úplně jiný svět, pravidla bezpečnosti jsou zde mnohem přísnější, práce nebezpečnější a stroje musí být jakékoliv práci pod zemí patřičně uzpůsobeny, navrženy přímo pro tento účel a být maximálně efektivní. Na komplexní řešení podzemních prací, jako je kopání tunelů pro podzemní dopravu nebo řešení dopravy materiálu i osob ve všech typech dolů, od uhelného po rudný, je přeborníkem společnost Ferrit. Jedná se o českou firmu s celosvětovou působností, která spojuje vlastní výrobou, a především vývojovou základnou.

Na světový trh tato společnost prorazila především díly závěsnému dopravnímu systému pro dopravu osob i materiálu pro doly. Tento systém jednokolejové dopravy je nejefektivnější a nejlevnější způsob důlní dopravy, je plně autonomní a díky němu je možné využít i extrémně dlouhé tunely nebo chodby s proměnlivými úklonnými poměry bez nutnosti změny konfigurace celé dopravní soustavy. Tím však ani zdaleka nabídka důlních stojů nekončí. Ferrit nabízí celou řadu hornických strojů určených pro činnosti bezprostředně navazující na razicí a dobývací práce. Jsou to především systémy pro bezpečnou manipulaci s elektrickým zařízením takzvané “energovlaky”, stroje pro drcení a usměrňován těživa – drtiče ale také tato společnost vyrábí a dodává systémy pro renovaci a ekologickou likvidaci důlní výztuže a výstroje, které zvyšují bezpečnost a produktivitu práce.

Nejenom důlní a těžební stroje jsou to co společnost Ferrit může nabídnout. Pyšní se také bohatými zkušenostmi v oblasti přípravy projektů kompletních systémů dopravy podle konkrétních potřeb daných zakázek. Ferrit připraví projekt závěsné dráhy a optimalizace logistiky tak aby splňoval požadovaná objem, materiálu z určitý čas, a to včetně všech překladišť. Vzhledem k tomu, že v podzemí je bezpečnost velmi náročná, vypracuje Ferrit i návrh řešení bezpečného skladování hořlavin a oprav strojů se spalovacími motory.