Základová deska se bez nich neobejde

Základová deska se bez nich neobejde

Zemní práce zahrnují hned několik specializovaných úkonů, které se pochopitelně neobejdou bez speciálních strojů. Jinými slovy, ať už jsme sebešikovnější, sami na ně stačit nebudeme. Jak už název napovídá, zemní práce se soustředí na půdu. Konkrétně se jedná o všechny výkopové, srovnávací a zásypové práce, které jsou součástí celého stavebního procesu.

Veškeré zemní práce mají svůj řád a systém. Nemohou probíhat zároveň výkopové a zarovnávací práce, aniž by na staveništi vznikl naprostý chaos. Proto existuje speciální členění nebo také postup, který se při zemních pracích dodržuje.

Celý proces je zahájen přípravnými pracemi, které mají za úkol připravit půdu a její okolí na to, aby mohli zemní práce nerušeně probíhat. Tyto práce zahrnují všechno od „drobného zahradničení“ jako je odstranění porostů a odstranění nevhodné zeminy jako je bahno až po zajištění nebo odstranění nadzemního vedení a stožárů. Zkrátka připravit „půdu“ na půdě.

V další fázi mají prostor výkopy, které jsou nám všem asi nejvíc známé. Ke slovu se tak dostávají bagry a podobné stroje. Tyto práce však probíhají také ručně.

Asi nejdůležitější pro budoucí stavbu je potom budování zemních konstrukcí. V této fázi se výkopy zarovnávají a tvoří se stavební rýhy, jámy či šachty. Pro rozprostírání a hutnění výkopu se používá takzvaný hutněný násyp.

Další na řadu přichází neméně důležité zabezpečovací práce, které mají za úkol zabezpečit stabilitu stěn výkopu. Tato činnost má hned tři způsoby provedení a to roubení a pažení stěn výkopu, odvodnění stavební jámy či čerpání vody.

Do poslední fáze řadíme dokončovací práce. Ty zahrnují úpravy povrchových ploch, tedy například humusování, zatravnění, nebo zpevnění ploch.

Na první pohled se může zdát, že výše zmíněné práce máme šanci zahlédnout nanejvýš na nějaké veřejné stavbě, ale sami je jen s těží využijeme. Opak je ale pravdou. Kdykoliv se rozhodneme postavit dům, stanou se zemní práce nepostradatelnou součástí celého procesu stavby. Aby totiž náš dům mohl stát a plnit svou funkci, je potřeba pro něj připravit základovou desku a tu, ať už koupíme sebe hezčí a sebe zachovalejší pozemek, bez zemních prací zkrátka nezískáme.