Výhody řemenových převodů

Výhody řemenových převodů

Mnoho strojů využívá řemenové převody, které slouží k přenosu i změně otáčivého pohybu a kroutícího momentu z hnacího hřídele na hřídel hnaný. V podstatě je celá soustava několika kol na hřídeli po jejichž obvodu probíhá řemen a přenáší energii. Řemenové převody se dělí na dvě základní skupiny, a to podle způsobu přenosu síly mezi řemenem a řemenicí. Ten může být buď silový, kde dochází ke tření nebo tvarový, kde na sebe vzájemně působí zuby řemene a kola.

Řemenové převody mají mnoho výhod, mezi které se řadí například tichý chod a tlumení rázů i vibrací, mohou pracovat při velkých obvodových rychlostech, mají možnost velké osové vzdálenosti hřídelů i současného pohonu více řemenic. Mezi další výhody se řadí jejich nízká cena a snadná montáž i údržba. Mají ale i jisté nevýhody a není dobré je využívat u všech typů zařízení. Jsou citlivé na prostředí, ve kterém se nachází, nesnesou prach, chemikálie a vysoké teploty, je třeba speciální zařízení k napnutí řemenu a nelze je využít pro malé osové vzdálenosti.

Řemenů se využívá několik druhů a vyrábí se z různých materiálů. Velmi často používané jsou klínové a ozubené řemeny. Klínové řemeny mají nejčastěji lichoběžníkový průřez a dělí se na řemeny opláštěné a řezané. Točivý moment přenášejí za relativně nízkého napnutí řemene, díky čemuž mají řadu výhod oproti plochému řemeni. mají vyšší účinnost ale i bezpečnost. Ozubené řemeny jsou potom určeny hlavně pro synchronní pohyb, lineární aplikace a dopravní účely. Správná montáž a údržba řemenového pohnu má významný vliv na jeho životnost a spolehlivost. Pro napnutí řemene je třeba speciální vybavení, které zajistí jeho správné fungování.