Logistická a spediční firma není totéž

Logistická a spediční firma není totéž

To, že se pojem spedice nějakým způsobem váže k přepravě a manipulaci se zbožím, tuší asi každý. Na trhu však v dnešní době působí spousta různých firem a společností nabízející podobné služby a může tak být těžké se vyznat v tom, jaké služby přesně která firma nabízí a co od nich můžeme čekat. Mezi často zaměňované pojmy patří například spediční a logistické firmy.

Zatímco úkoly logistické firmy zahrnují veškeré služby týkajícím se přepravy zásilky, spediční firma má za úkol dopravu pouze smluvně obstarat, nikoliv ji realizovat. Logistická firma má tedy oproti té spediční podstatně širší zaměření. Snaží se komplexně uspokojit služby zákazníků v optimálním čase. Na rozdíl od spediční firmy jsou její služby spojeny s přesunem zásilky od dodavatele k zákazníkovi. Stará se o vše počínaje výběrem vhodného obalového materiálu na přepravu, zabalením zboží, manipulaci se zbožím při přepravě, zajištění prostředek na přepravu zboží, zajištění potřebné dokumentace a pojištění zboží, jeho uskladnění a zajištění plateb.

Ne vždy však potřebujeme takto komplexní služby. Můžeme se například dostat do situace, kdy budeme potřebovat pouze zajistit přepravu z bodu A do bodu B a nevíme, kde a jak bychom měli sehnat vhodného dopravce ani co všechno je k tomu potřeba. V tomto případě nám pomůže spediční firma. Ta je nám schopna zajistit přepravce pro naše zboží, nejčastěji formou nákladní dopravy. Oproti logistické firmě nemá ale ta spediční povinnost zajistit nám přepravu vlastní autodopravou, ale pouze nám nějakou smluvně obstarat.

Vzhledem k tomu, že většina z nás má problém právě se sehnáním a zajištěním dopravy, zatímco ostatní úkony týkající se uskladnění a zabalení zboží jsme si schopni zajistit sami, objem přeprav v mezinárodní dopravě zajišťují zhruba z 80% právě spediční firmy. Velkou výhodou je také fakt, že celá přeprava je realizovaná pomocí jednoho smluvního vztahu.

Oproti tomu určitou nevýhodou využití služeb spediční firmy může být fakt, že firma neodpovídá za kvalitu provedených služeb, právě proto, že je nezajišťuje svými vlastními dopravními prostředky a personálem. Je tedy odpovědná pouze za jejich obstarání.