Index rychlosti pneu: Co to je Speed index a kde ho najít?

Index rychlosti pneu: Co to je Speed index a kde ho najít?

Rychlostní index pneumatik udává nejvyšší konstrukční rychlost pneumatiky certifikovanou pro bezpečný provoz. Je tedy důležité dodržovat tuto optimální rychlost, pro kterou jsou pneu určeny. Pokud si nejste jistí, jak správně identifikovat index rychlosti na vašich pneumatikách, přečtěte si náš článek, ve kterém problematiku rozebíráme. Dozvíte se, co je to rychlostní index a kde index rychlosti pneu mají.

Co je to rychlostní index?

Index rychlosti či rychlostní index, anglicky Speed Index (SI), Speed rating nebo také Speed Symbol, indikuje optimální rychlost, kterou je pneumatika schopna udržovat v průběhu času. Označuje maximální rychlost pneumatiky při indexu nosnosti (Load Index, LI), za daných specifických podmínek. Stručně řečeno, rychlostní index pneu je nejvyšší rychlost, kterou pneumatika zvládne, než její opotřebení překročí hraniční dobu použitelnosti pneu.

Indexový systém byl vyvinut pro lepší kontrolu bezpečnosti pneumatik a jejich výkonu při standardizovaných rychlostech. Certifikovaný rychlostní index pneumatiky je označen jedním, nebo dvěma písmeny od A do Z. Každé písmeno pak znamená povolenou rychlost v rozsahu od 5 km/h do více než 300 km/h.

Čím blíže je dané písmeno ke konci abecedy, tím vyšší je rychlostní index pneu. A čím vyšší je index rychlosti pneu, tím větší kontrolu nad vozidlem a lepší ovladatelnost a řiditelnost vozidla máte ve vyšších rychlostech. Nemá však smysl záměrně kupovat pneumatiky s vyšším rychlostním indexem v naději, že jsou tužší a najedete s nimi více kilometrů. O něco málo tužší jsou pouze dezénové bloky a v takovém případě běžný řidič nemá šanci poznat rozdíl.

Kde najdu rychlostní Index?

Rychlostní index pneumatik najdete na bočnici každé pneumatiky, přímo za hmotnostním (nebo také zátěžovým) indexem pneumatik a rovněž vedle DOT kódu. Index rychlosti pneu je taktéž zaznačen ve velkém technickém průkazu vozidla.

Nejobvyklejší index rychlosti pneumatik, se kterým se můžete setkat:

N Q R S T U H V W Y ZR
140 km/h 160 km/h 170 km/h 180 km/h 190 km/h 200 km/h 210 km/h 240 km/h 270 km/h 300 km/h >240 km/h

Výjimkou ze všech je orientační rychlostní index ZR. Ten označuje speciální konstrukci pro rychlosti nad 240 km/hod.

Co znamená označení ZR?

Označení ZR můžeme do jisté míry také považovat za rychlostní index pneu. Nenajdete ho však na bočnici pneumatiky, nýbrž v označení konstrukce pneumatikypouze u vybraných vysokorychlostních modelů. Například místo označení R18 bude mít tato pneumatika radiální konstrukci a vnitřní průměr bude uveden jako ZR18.

I přesto však na pneumatice bude vyznačen reálný rychlostní index pneumatik, a to písmenem V, W nebo Y. A to proto, že označení ZR je starší než indexy W a Y, a původně se používalo pro značení pneumatik s rychlostním limitem vyšším, než jaký povoluje index V.

Upozornění: Při odvozování maximální rychlosti pneumatiky se vždy řiďte skutečným indexem, který najdete na bočnici pneu a v technickém průkazu vozidla.

index rychlosti pneu

Proč je důležitý index rychlosti?

Nejvyšší konstrukční rychlost pneumatiky, kterou poznáte podle indexu rychlosti na vašich pneumatikách, byste neměli nikdy překračovat. Nedodržování této optimální rychlosti může mít za následek sníženou stabilitu, delší brzdnou dráhu, degradaci pneumatik nebo dokonce riziko prasknutí pneumatiky a celkově zhoršenou řiditelnost vozidla.

Rychlostní index je určen na základě standardů a zkoušek, které zajistí, že pneumatika bude schopna odolávat zvýšeným nárokům při vyšších rychlostech. Dnes používaný systém indexů rychlosti byl vyvinut v Evropě jako reakce na potřebu kontrolovat bezpečný výkon pneumatik při normovaných rychlostech.

Součástí první verze systému indexů rychlosti pneu byla kategorie Unlimited V, jakožto nejvyšší kategorie udávající horní možnou hranici bezpečné rychlosti 210 km/h a více. Výrobci však časem vyvíjeli lepší, větší a výkonnější pneumatiky, a proto bylo nezbytné kategorie upravit tak, aby byl výkon pneumatik regulován ve standardizovaných rychlostech pro zajištění bezpečného silničního provozu.

Později byla vytvořena kategorie Limited V s nejvyšší rychlostí 250 km/h a nakonec ji nahradila kategorie Z, jakožto nejvyšší rychlostní třída. Maximální rychlost pneumatik Unlimited Z je nutné vždy konzultovat přímo s výrobcem.