Bez kontejnerové dopravy se žádná stavba neobejde

Bez kontejnerové dopravy se žádná stavba neobejde

Kontejnerová doprava je v dnešní době hojně využívaná. Kontejnery můžeme použít nejen k přepravě sypkého materiálu, ale zejména také k přepravě a likvidaci suti či odpadu. V dnešní době, kdy se čím dál více lidí rozhoduje pro vlastní bydlení v domečku a města se neustále rozrůstají o nové bytové domy a obchodní centra, je kontejnerová doprava vytíženější než kdy dřív. Občas tak může být těžké vyznat se v široké nabídce společností, které tyto služby nabízí. Vybírat bychom však rozhodně neměli jen podle ceny.

Přihlédnout bychom měli například ke komplexnosti služeb, které daná firma nabízí. Jistě nemusí nabízet 10 druhů nejrůznějších služeb, to by mohlo být naopak na škodu, ale jistě oceníme, pokud kromě odvozu suti nabízí také její likvidaci případně jiné doplňkové služby. Zařizovat si totiž jednu firmu na odvoz přebytečného odpadu a suti, jinou na odvoz starých spotřebičů a nábytku a jinou například na převoz stavebních strojů, by bylo poměrně složité a zbytečně finančně náročné. Obtížná je potom také sloučit časové možnosti jednotlivých firem, a to vše skloubit také s našim časem, jelikož naše přítomnost je většinou nutná.

Kontejnerová autodoprava Sonnek nabízí komplexní přepravní řešení pro vaši stavbu. Nabízí transportní služby podle vašich individuálních možností. Vzhledem k tomu, že si firma uvědomuje složitost koordinace stavby, nabízí vypracování individuálních plánů přesně podle vašich časových možností.

Firma nabízí přepravu sypkých materiálů jako je písek, beton, stavební a okrasný štěrk, uhlí, dříví, suť nebo třeba výkopová zemina. Kromě toho je firma schopná zajistit také odvoz komunálního odpadu. Kontejnery a dopravní prostředky, kterými firma disponuje, jsou uzpůsobeny tak, aby byly schopné převážet také speciální náklady. Kromě odvozu nepotřebných materiálů ze stavby nám tak firma může zajistit také přepravu pracovních strojů do pěti tun jako jsou mini bagříky či vysokozdvižné vozíky. Nápomocná obzvláště při manipulaci s velkými a těžkými předměty může být na stavbě také hydraulická ruka, jejíž pronájem firma nabízí.