Zemědělské práce všeho druhu

Zemědělské práce všeho druhu

AGP Beroun-Agropodnik, a.s. je zemědělská firma s ústředím a sedmi středisky ve Středočeském kraji. Předmětem její činnosti je zemědělská výroba – výroba vlastních krmných směsí, výroba a prodej pěstebních substrátů, rašeliny a mulčovací kůry (zabraňující klíčení a růstu plevele), skladování a prodej průmyslových hnojiv, skladování obilí a prodej rozpracovaných zemědělských výrobků za účelem dalšího zpracování nebo prodeje. Na většinu z těchto činností se specializuje ve svém středisku v Černíně, ale např. na skladování a prodej průmyslových hnojiv se soustředí středisko Hostomice. V rámci zemědělství se věnuje i chovu jatečných prasat a drůbeže, a to ve svých střediscích v Levíně, Housině a Skuhrově. Ve středisku v Chlustině se věnuje odchovu prasniček.

Dalším oborem činnosti firmy je ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škůdcům pomocí ochranných nebo biocidních prostředků. Provádí speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, a to zpravidla bez použití toxických či dokonce vysoce toxických látek.

Mimo zemědělské činnosti se firma věnuje i řadě činností technických. Např. zajišťuje opravy silničních vozidel (a to jak o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, tak i hmotnosti nad 3,5 tuny), ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů. Ve svém středisku v Černíně navíc také zajišťuje silniční motorovou dopravu, jejíž ceník je k nahlédnutí na webových stránkách firmy. Kromě schopných zemědělců a mechaniků vám zde nabízejí své služby i účetní poradci. Firma může také poskytnout služby jako je vedení účetnictví nebo vedení daňové evidence. Ve svých střediscích v Hostomicích, Černíně a Králově Dvoře navíc nabízí pronájem skladovacích prostor. V roce 2022 byl ve středisku v Housině realizován projekt stavby nové fotovoltaické elektrárny, spolufinancovaný Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.