Vodu lze čerpat pohodlně

Vodu lze čerpat pohodlně

Když potřebujeme přemístit vodu z jednoho místa na druhé, můžeme ji nabírat do nějaké nádoby a přelévat. Nebo si pořídit čerpadlo. Druhá možnost je daleko efektivnější. Čerpadlo nebo také pumpa je mechanický stroj, který dodává kinetickou, potenciální nebo tlakovou energii tekutině, která jím protéká, bývá poháněno motorem. Existují ale i malá čerpadla bez motoru, která pracují na principu pohonu lidskou silou.

Dnes se používají čerpadla mnoha konstrukcí v zemědělství, průmyslu a dopravě. Jsou známa již od středověku, kdy sloužila hlavně k dopravě vody. Pístová čerpadla měla lidský nebo zvířecí pohon. Jak šel vývoj dopředu, byla pístová čerpadla různě vylepšována, měnila se jejich konstrukce. Vznikla čerpadla lamelová, zubová a plunžrová. Velké uplatnění čerpadla našla především po druhé světové válce, kdy se jimi přenášela nejen voda, ale i další kapaliny, jako třeba olej. Oleje umožnil samomazání, a tím i prodloužení životnosti zařízení.

Čerpadla se podle druhu dělí na hydrodynamická a hydrostatická. Hydrodynamická mohou být odstředivá, axiální, obvodová, labyrintová a kombinovaná. Hydrostatická jsou rotační, peristaltická, kombinovaná a s kmitavým pohybem.

Odstředivá čerpadla jsou velmi oblíbená, protože mají dobré vlastnosti pro čerpání čisté i znečištěné vody, jsou nenáročná na údržbu, spolehlivá a mají vysoké průtoky. Dopravují kapalinu točivým pohybem činné části motoru, kterým je oběžné kolo. Využívají při tom odstředivou sílu. Poháněcí hřídel je spojena s rotorem a zahnutými lopatkami, které se rozbíhají od středu a dávají tekutině, která na ně přiteče, rotační pohyb. Tento druh čerpadla je možné vidět skoro na každé chalupě, u zahrádky, bazénu, používá se u domácích vodáren, čističek, v klimatizacích, ve farmaceutickém a chemickém průmyslu, v chladících věžích a ve vytápěcích systémech. Na stejném principu pracují i čerpadla ponorná a kalová.

A kde si je možné čerpadlo koupit? Třeba v prodejně MalyšServis.cz – Antonín Kugler v Brně. Můžete přijet osobně nebo si objednat zboží přes e-shop. Firma poskytne i servis a provede instalaci čerpadla. Když čerpadlo potřebujete jen jednorázově, nemusíte si ho kupovat, můžete si ho jen půjčit.