Sklo do laboratoře i do hodinek

Sklo do  laboratoře i do hodinek

Sklo se vyrábí tavením potřebných surovin a jejich následným řízeným ochlazením. Ze stavu kapalného sklo přechází do stavu pevného. Směs na výrobu skla se skládá z kyseliny křemičité nebo borité a dvou zásaditých látek, z nichž je jedna alkalická, druhá jsou oxidy kovů. Důkladně umletá a promíchaná směs se nazývá sklářský kmen. Kvalitu skla určuje kvalita těchto látek a jiných příměsí, a také vzájemný poměr jednotlivých látek. Nejlepší je jemný sklářský písek s minimální příměsí železa. Skelnou hmotu je nutné odbarvovat, zakalovat, nebo naopak zabarvovat různými sloučeninami. Záleží na tom, k jakému účelu je určena.

Sklářský kmen se taví ve sklářských tavících pecích, nejčastějí vanových nebo pánvových. Nejdříve dochází k vlastnímu tavení, čeření, potom homogenizaci a chlazení pro tvarování. Tvarování se provádí ručně nebo plně automatizovaným procesem, a to foukáním, tažením, válcováním, litím a lisováním. Chlazení se provádí ve speciálních chladících pecích, kde se z výrobku odstraňuje vnitřní pnutí. Chlazením se také zvyšuje pevnost skla. Po ochlazení se sklo dále upravuje broušením, leštěním, pískováním, leptáním a malováním.

Sklo se fouká pomocí sklářské píšťaly tak, že se nabere sklovina, nadbytek se odřeže, sklovina vyfoukne a poslední úprava probíhá dofouknutím ve formě. Takovým způsobem vzniká umělecké sklo. Strojově se foukají láhve, skleničky, odlivky a žárovky. Při lití se sklovina lije na hladkou desku, tabule se potom brousí a leští. Litím se vyrábějí výkladní skříně a zrcadla. Sklo se může také válcovat. Při tomto procesu se do tabulí vtlačuje vzor nebo vkládá drátěné pletivo. Tažením se vyrábějí skleněné trubky, tyče a vlákna. Lisované sklo se vyrábí na ručních lisech, poloautomatech nebo automatech.

Zvláštní kapitolou jsou speciální skla, která se vyrábějí v malém objemu a složení skloviny se mění podle požadovaných vlastností konečného výrobku. Mezi speciální skla patří optická, skla pro elektrotechnologii a elektrotechniku, obrazovky, bezpečnostní skla pro dopravní prostředky a vsrtvená skla s plasty.