Setí i sklizeň rychle a profesionálně

Setí i sklizeň rychle a profesionálně

Menším zemědělským farmám se leckdy nevyplatí pořizovat si vlastní stroje na obdělávání půdy a na sklizeň úrody. Je výhodnější si zemědělské služby objednat. Společností, která služby tohoto druhu nabízí a má dlouholeté zkušenosti v oboru, je Agroprogres – servis s. r. o. z Dubicka nedaleko Šumperku. Agroprogres – servis disponuje asi 120 nejrůznějšími stroji, zčásti vlastními, z části najímanými. Tento strojový park umožňuje vysokou flexibilitu a splnění všech požadavků zákazníka. Na všechny služby jsou vypracovány technologické normy, osádky vozů absolvují pravidelná školení a nabídka služeb se každým rokem rozšiřuje. Zákazníci dostávají množstevní slevy, věrnostní dosahují za každý rok spolupráce výše až 5 procent.

Společnost nabízí setí kukuřice vlastními stroji s osmi a dvanácti řádkovými stroji, a také novým osmiřádkovým secím strojem TEMPO Väderstad, vybaveným nejpřesnější navigací. Stroj vypíná sekce na úvratích a umožňuje aplikaci půdního herbicidu jako ochranu proti výskytu Bázlivce kukuřičného. Všechny zmiňované secí stroje umožňují přihnojení pod patu.

Zákazníci si kromě setí kukuřice mohou objednat také plečkování s možností přihnojení kapalným hnojivem. Osmiřádkové plečky mají zásobníky na 1200 litrů kapalného hnojiva. Při plečkování po šesti nebo dvanáctiřádkovém secím stroji se dvě krajní sekce zvednou, aby nedocházelo k mechanickému poškozování rostlin.

V období sklizně silážní kukuřice se zabezpečuje sklizeň jak pro farmy živočišné výroby, tak pro bioplynové stanice. Po sklizni je siláž odvezena a provádí se rozhrnování a dusání. Při větších vzdálenostech se silážní hmota překládá na kamiony a přepravuje na místo určení. Provádí se i sklizeň celých palic, sklízená hmota se ukládá do PE vaků a chemicky konzervuje přímo na řezačce. Mačkání vlhkého kukuřičného zrna probíhá přímo na poli nebo ve středisku živočišné výroby. Namačkané a nakonzervované zrno se ukládá do vaků. Podobně probíhá zpracování šrotovaného kukuřičného zrna. Šrot se manipulátorem nakládá do násypného koše a při šrotování se aplikuje chemický konzervant. Krmivo je vhodné pro hovězí dobytek a pro prasata.

Dále se provádí sklizeň obilovin a řepky, setí cukrovky, lisování slámy včetně odvozu, sečení pícnin, vakuování senáže, siláže, pivovarského mláta, lihovarských výpalků a cukrovarských řízků.