Přesnost měření je prioritou

Přesnost měření je prioritou

Obráběcí technika, provozy na výrobu a zpracování elektronických součástí, automatických systémech a strojích se neobejdou bez přesné měřící techniky. Nejčastěji je potřeba změřit délky a úhly, k těmto úkonům slouží přesné a moderní snímače délek a úhlů. Vyrábí se jich celá řada, každý se hodí pro jiný typ stroje.

Pro měření délek na obráběcích strojích se používají zapouzdřené lineární snímače, které jsou chráněny proti prachu, šponám a chladícím kapalinám. Otevřené lineární snímače délek pracují bez mechanického kontaktu mezi snímací hlavou a měřítkem nebo měřícím páskem. Typickými aplikacemi těchto snímačů jsou měřící stroje, komparátory a jiná přesná zařízení v lineární metrologii a měřící přístroje v polovodičovém průmyslu. U inkrementálních lineárních snímačů je aktuální poloha určena počáteční hodnotou, ke které se přičítají nebo od které se odečítají měřící kroky, případně interpolací a počítáním signálových period. Inkrementální snímače jsou vybaveny referenční značkou, přes kterou při zapnutí stroje přejede snímací hlava pro nastavení počáteční polohy. Tento proces se ještě zjednoduší a urychlí, když jsou kódovací značky použity v kódovaných vzdálenostech. Absolutní lineární snímače poskytují aktuální hodnotu ihned, přenáší se prostřednictvím rozhraní EnDat nebo jiného sériového rozhraní.

Úhlové snímače se používají na rotačních stolech a sklopných hlavách obráběcích strojů, C osách soustruhů, strojích pro testování ozubených kol, tiskových jednotkách tiskařských strojů, spektrometrech a teleskopech. Díky konstrukci a montáži před statorovou spojku snímače absorbují kroutící moment, způsobený třením v ložisku při úhlovém zrychlení hřídele. Proto mají vynikající dynamické vlastnosti. Dalšími výhodami jsou kompaktní rozměry pro omezený zástavbový prostor, dutý hřídel s průměry do 100 mm pro vedení výkonových kabelů a jednoduchá montáž. Moduly úhlových snímačů jsou kombinací úhlových snímačů a vysoce přesných ložisek, navzájem optimálně nastavených. Jsou charakterizovány vysokým stupněm měřící a ložiskové přesnosti, vysokým rozlišením a nejvyšším stupněm opakovatelnosti. Nízký počáteční kroutící moment dovoluje hladký pohyb.