Podavače a zásobníky usnadní další výrobu

Podavače a zásobníky usnadní další výrobu

Firma Vondra a Vondra byla založena v roce 1992, od samého počátku svého podnikání se zaměřila na vývoj a výrobu mechanizačních prvků. Výroba jednoúčelových strojů byla nakonec nahrazena jiným předmětem činnosti, protože zákazníci si stále více žádali vibrační podavače a pásové dopravníky. Počet odběratelů výrobků firmy Vondra a Vondra stále narůstá a aby byly všechny požadavky uspokojeny, přistoupilo vedení společnosti ke stavbě nové výrobní haly.

Firma v současné době zaměstnává devět vysoce kvalifikovaných odborníků na strojírenskou oblast. Součástí výrobního programu jsou vibrační pohony kruhové a přímočaré, násypky válcové a kuželové, kryty a předzásobníky.

Vibrační zásobníky jsou určeny pro podávání a orientaci dílů do jednotné polohy před jejich dalším zpracováním. Přímočaré vibrační zásobníky dopravují zorientované díly z kruhového zásobníku na místo odběru nebo montáže.

Vibrační kruhové podavače jsou tvořeny základovou a nosnou deskou, soustavou pružin, elektromagnetickým budičem a silentbloky. Násypka je upnuta středovým šroubem a díky tomu se může otáčet o 360 stupňů kolem osy vibrační jednotky. K řízení výkonu vibračního kruhových pohonů slouží plynulá elektronická regulace.

Pohon přímočarých vibračních podavačů je tvořen základovou a nosnou deskou, soustavou planžet, elektromagnetickým budičem a vodící lineární lištou. Také u nich je výkon pohonů řízen plynulou elektronickou regulací. Přímočaré pohony se vyrábějí ve čtyřech typech, některé s ohledem na svou konstrukci přenášejí vibrace do základu stroje, jiné zase skoro žádné chvění do základů stroje nepřenesou. Typy bez přenosu vibrací se hodí do malých prostor, typy přenášející vibraci jsou vhodné pouze pro ta zařízení, v nichž vibrace neovlivní funkčnost ostatních strojních prvků.

Násypky slouží jako zásobárna dopravovaných dílů, zabudovávají se do nich orientační a výstupní prvky, které zaručují orientaci podávaných díků do jednotné výstupní polohy.