Obchody by se bez nich neobešly

Obchody by se bez nich neobešly

Živočišná a rostlinná výroba jsou důležitou složkou zemědělství každého státu. Některé z nás možná překvapí, že živočišná výroba nad tou rostlinou v celosvětovém měřítku výrazně převažuje, a to zejména u vyspělých států s rozvinutou tržní ekonomikou. V těchto státech bývá živočišná výroba vedoucím odvětvím celého zemědělství. I přes to, že se lidé v posledních letech čím dál častěji rozhodují vyřadit ze svého jídelníčku maso a živočišné výrobky, v globále má toto odvětví stále své nezastupitelné místo.

Firma Luha zemědělská se právě živočišnou a rostlinnou výrobou zabývá. V živočišné výrobě má ve společnosti největší zastoupení mléko a s tím související chov skotu. Mimo to však společnost odchovává také telata, jalovice nebo býky. Stádo skotu i jalovice se od jara do podzimu pasou. Tento typ krmení zemědělských zvířat představuje nejen nejpřirozenější způsob obživy pro zvířata, ale také ušetří majitelům náklady. V oblastech, kam se nedostane technika má navíc pastva zvířat také funkci „péče o krajinu“.

Pro správnou pastvu však nestačí pouze „ubytovat“ zvířata na rozkvetlou louku a nechat je žít si vlastním životem. Aby pastva správně fungovala, musí majitelé dodržovat několik zásadních podmínek – optimální počet oplůtků pro danou kategorii, optimální počet zvířat na jednotku plochy a také musí sledovat kondici zvířat na pastvě, obsah sušiny v porostech, stejně jako jejich dobrou stravitelnost.

Kromě živočišné výroby se společnost věnuje také výrobě rostlinné. Ta je zaměřena zejména na pěstování různých druhů obilnin, hořčice, řepky nebo trávy. Rostlinná výroba s tou živočišnou úzce souvisí a to nejen proto, že dohromady tvoří gró celého zemědělství. Pomáhají si totiž navzájem. Rostlinná výroba mimo jiné slouží také jako potrava pro zemědělská zvířata.

Živočišná výroba funguje především na horských a podhorských oblastech a jinak tomu není ani u firmy Luha zemědělská, která hospodaří v nadmořské výšce 334 – 591 metrů. Živočišná výroba kromě produkce potravin výrazně přispívá také k udržení kulturní krajiny bez jejího neekologického přetěžování. Hlavním cílem živočišné a rostlinné výroby je však stále plnit poličky obchodů surovinami, které si později odnášíme domů.