Nahradí zemědělské stroje plně lidskou práci?

Nahradí zemědělské stroje plně lidskou práci?

Dynamický rozvoj zemědělských technologií, s jakým se společnost v současné době potýká, nemá v historii obdoby. Obzvláště v posledních letech můžeme mluvit o tom, že technika výrazně mění zemědělskou výrobu. Nejen zrychlení výroby a s tím spojené zefektivnění produkce zemědělských výrobků, ale také rozvoj a udržení jejich kvality.

Není to tak dávno, kdy zemědělská výroba zaměstnávala většinu pracující populace. Například před sto lety pracovala v zemědělství naprostá většina obyvatel Evropy, zatímco dnes jejich podíl dosahuje sotva pár procent. Konkrétně v České republice pracuje podle statistik v zemědělství celkem 2,9 procenta pracovníků.

Někteří lidé by mohli namítnout, že kvůli automatizaci v zemědělské výrobě spousta lidí ztrácí práci. Na druhou stranu je třeba podotknout, že díky tomu, že zemědělství dnes nepotřebuje tolik pracovní síly, může se potenciál pracovníků rozvíjet a pomáhat modernizovat zase jiné odvětví. Efektivita zemědělství má tedy vliv nejen na samotnou zemědělskou produkci, ale umožňuje také rychlejší vývoj jiných oblastí lidského života.

Nicméně by byla chyba přiřknout veškeré zásluhy pouze strojům. Svou roli v pokroku hraje také například šlechtění nových odrůd plodin, nebo třeba chování nových plemen hospodářských zvířat. S tím souvisí také důkladnější péče, a to ať už v oblasti ochrany rostlin a plodin nebo kvalitnější veterinární péče.

V zemědělství se prioritně modernizují takové provozy, které se vyznačují vysokou náročností na lidskou práci. V oblasti živočišné výroby se tak můžeme setkat například s roboty na dojení. V rostlinné výrobě zase přibývá dronů, které mají za úkol monitorovat půdu a navádět stroje například při hnojení nebo setí, aby jely ve správné stopě.

Někteří lidé se mylně domnívají, že rozvoj technologií v zemědělství má negativní vliv na životní prostředí. Opak je ale pravdou. Moderní technologické postupy jsou zaměřeny na omezení eroze půdy, snížení produkce emisí škodlivých látek, šetrnější aplikaci hnojiv a podobně.

Zatím se však nedá očekávat, že by stroje a roboty v blízké době komplexně nahradily lidskou práci v zemědělství. I když české zemědělství patří v Evropě k těm nejpokrokovějším, v dohledné době budou v zemědělství stroje lidskou ruku ještě rozhodně potřebovat.