Les vám správnou péči vrátí, s lesnictvím vám pomůže UNILES

Les vám správnou péči vrátí, s lesnictvím vám pomůže UNILES

Lesy mají pro život na zemi nezanedbatelný význam. Jsou zdrojem kyslíku, zadržují vodu v krajině, zmírňují tak riziko povodní i přispívají ke správnému koloběhu vody, jsou zdrojem dřeva i dalších surovin a také místem k životu mnoha živočišných druhů. Pro lidi jsou lesy místem rekreace a odpočinku a můžeme se díky nim naučit více o přírodě kolem sebe. Také hrají zásadní roli v udržování ekologické stability na zemi a přispívají i k hospodářské prosperitě společnosti. Proto je třeba o lesy dobře pečovat, veškerou péči nám lidem vrátí. Pro lesnictví je tedy potřebná zkušenost, kvalifikace, perfektní znalosti lesa i péče o něj, ale i potřebné vybavení.

Společnost UNILES a.s. již třicet let podniká v oboru lesnictví, kde patří mezi největší tuzemské firmy. Všem vlastníkům lesů, ať už státním nebo soukromým, nabízí své zkušenosti s kvalifikovaným prováděním pěstebních i těžebních lesnických prací. Pro tuto činnost má společnost všechny předpoklady, disponuje strojním vybavením (kácecí stroje – harvestory, vyvážecí soupravy, přibližovací traktory), ale především profesionálním personálním zázemím (odborní manažeři na řízení lesnických prací, těžební i pěstební dělníci). Mimo to splňuje všechny certifikace a normy potřebné pro daný obor. Společnost sídlí v severočeském Rumburku, ale po celém území České republiky má síť svých provozoven, které realizují místní lesnické zakázky. Nebojí se však ani lesnických prací v zahraničí, společnost má zkušenosti s prací v Německu, Francii a Bulharsku.

Na území celé Evropy tak společnost UNILES může nabízet provedení těžby dříví a přibližování vytěženého dříví, provádění zalesňování a všech dalších pěstebních prací, a to včetně zajištění potřebného sadebního materiálu a komplexní obhospodařování lesních majetků. Svým zákazníkům dále společnost nabízí odkup vytěžené dřevní hmoty. Kromě toho všeho společnost UNILES zajišťuje také prodej řeziva, zahradnické služby a inženýrskou činnost.