Kovovýroba a její produkty

Kovovýroba a její produkty

Co všechno vlastně obnáší kovovýroba a co si pod tím má obyčejný člověk představit? Jedná se o menší či velkosériovou strojírenskou výrobu kovových předmětů s následnou úpravou v celém výrobním procesu. Kov se nejprve lisuje a obrábí a poté následuje svařování, broušení, práškové lakování a obecně povrchová úprava, aby byl výsledný výrobek odolný a zvládl tak plnit svou funkci co nejdéle. Zásadní je zde ochrana proti korozi. Koroze je narušení kovového materiálu okolním prostředím. Mění vlastnosti materiálu, jeho vzhled a pokud jí nic nebrání, může dojít ke znehodnocení kovu či dokonce jeho rozpadu. Proti korozi se na materiál aplikují buď organické nátěry, kovové povlaky (např. zinkové) či kombinace těchto dvou možností.

Výsledkem kovovýroby je řada předmětů, které denně vídáme a bereme je již jako přirozenou součást světa – kovové ploty, mříže, vrata, zábradlí, plechy, trubky, ocelové konstrukce a spousta dalších věcí. Ocelové konstrukce se typicky využívají jako skelety budov a průmyslových či sportovních hal, konstrukce mostů, věží, vysílačů, stožárů elektrického vedení či rozhleden. V současnosti jsou ocelové konstrukce součástí nejvyšších budov a staveb světa. Dříve se jejich jednotlivé prvky (sloupy, nosníky, příčlí či vazníky) spojovaly pomocí nýtů, nyní se pro tento účel používají šrouby či svařování.

Výrobou ocelových konstrukcí, rozmanitou kovovýrobou a zámečnickými pracemi se zabývá i pan Bohumír Hach. Zámečník vyrábí, montuje a opravuje zámečnické prvky, následně je kontroluje a ověřuje jejich spolehlivost. Zámečnické prvky přitom nezahrnují pouze zámky, ale také celkově dveře či vrata, zábradlí, ploty, schodiště, lávky a další podobné stavebnické prvky. V každém případě platí, že kvalitní a spolehlivý zámek u dveří je základem bezpečného domova a jeho výrobu a péči o něj je třeba svěřit do rukou osvědčeného odborníka.