Koloběh zemědělských komodit

Koloběh zemědělských komodit

V zemědělství si člověk nemůže obstarat všechno úplně sám. Chce-li začít s pěstováním nové plodiny, potřebuje nejdřív někde sehnat osivo. Aby se rostlinám dařilo, je často zapotřebí zajistit jim dobré hnojivo. Pokud se stará o dobytek, musí mu obstarat kvalitní krmivo. Proto společnosti zaměřující se na pěstování jedné či několika málo plodin část svých komodit prodávají jiným společnostem či soukromým zemědělcům, jež je pak dále zpracovávají a můžou tak provozovat vlastní činnost. V tomto odvětví je vše navzájem propojené – dobytek je třeba krmit kvalitním krmivem, které musí být vyrobeno z dobrých, nezávadných plodin. Jeden špatný článek tohoto řetězce se významně podepíše na dalších. Proto zemědělec potřebuje mít takové dodavatele, u kterých se může na kvalitu surovin spolehnout.

Slovenská společnost Arimex se na polnohospodářském trhu pohybuje už 30 let. Za tu dobu si vybudovala komplexní síť dodavatelů i odběratelů a na slovenském, českém i evropském trhu má trvalé a stabilní postavení. Poskytuje vstupy pro založení úrody vybraným pěstitelům a obchodním partnerům, dodává osiva, chemikálie a hnojiva. Kromě obchodování se zemědělskými plodinami také investuje do polnohospodářské produkce. Nakupuje a prodává komponenty do krmných směsí (pšeničné otruby, kukuřičné a pšeničné výpalky, sójové, slunečnicové a řepné šroty, …), plodiny k potravinářskému zpracování (pšenici, sladovnický ječmen, žito, mák, …), olejniny (řepka, různé druhy slunečnic, sójové boby), hnojiva (močovina, draselná sůl, DAM, ledek, …) a další vedlejší průmyslové produkty.

Společnost podniká především v oblasti zahraničního obchodu a orientuje se na evropský trh, kde má významné postavení. Z toho plyne řada náročných požadavků na rozvoj kvality práce a zdravotní nezávadnost obchodovaných komodit. Tyto požadavky společnost samozřejmě splňuje a v roce 2003 obdržela potřebné certifikáty. V Čechách má pobočku v Praze, v Brně a v Domažlicích.