Kam s chemií? Do sudu!

Kam s chemií? Do sudu!

Chemický průmysl, a také petrolejářský průmysl, produkuje výrobky, které jsou často označeny jako nebezpečné zboží. Přeprava podléhá přísným českým i mezinárodním předpisům a na obaly, v nichž se toto zboží převáží, jsou kladeny ty nejpřísnější nároky.

Chemické výrobky je nejvhodnější ukládat do kovových obalů a v nich je také převážet a skladovat. Ocelové sudy jsou dostatečně pevné, nepropouštějí tekutiny ani výpary. Jsou uzpůsobeny tak, aby se daly ukládat do ISO kontejnerů, nebo snadno přenášet i ručně. Jsou vyrobeny z lisovaných nebo rozstříhaných ocelových polotovarů, jejich pláště jsou svařeny podélným průběžným odporovým svarem. Dna a víka jsou k plášťům sudů bezpečně připojena za studena za použití technologie rotačního tváření. Pokud jsou víka odnímatelná, jsou vybavena pákovým uzávěrem, připevněným k profilovanému svěrnému kruhu. Šroubové závěry se do vík zalisovávají.

Povrch každého sudu je lakovaný tzv. bezvzduchovou technologií. Nástřik je přesný a umožňuje pláště nalakovat i dvěma barvami. Probíhá tak, že se barva zahřeje a za pomoci trysek se na plášť sudu nastříká jen jedna vrstva laku. Laky se ředí vodou, v tekutém stavu obsahují jen jedno procento organických látek. Po nástřiku se vypalují v moderních, zemním plynem vyhřívaných pecích. Za použití sítotiskové techniky mohou být opatřena logem zákazníka. Výroba sudů je díky využití moderních technologií šetrná k životnímu prostředí, protože se dbá na to, aby se k jejich výrobě použilo co nejméně materiálu. Ten navíc musí být opětovně recyklovatelný.

Sudy se vyrábějí v různém provedení, o různém objemu, tvaru a s různými typy uzávěrů. Nejširší použití mají sudy se šroubovými uzávěry o objemu 216,5 litru, které jsou vhodné pro dopravu ISO kontejnery. Dělají se i ve verzi z oboustranně žárově pozinkovaného plechu, odolného proti působení vody, vlhka a povětrnostních vlivů. Snesou pak i skladování venku, mimo budovu. Všechny velké sudy o objemu 216,5 litru se kontrolují na těsnost za pomoci helia v automatickém testovacím zařízení. Když výsledek není stoprocentní, sud se okamžitě vyřazuje. Na menší objemy se používají sudy o obsahu šedesáti litrů, které mívají k víku přivařená ucha, aby se daly snadno přenést. Sudy pro sypké a kapalné látky mají odnímatelná víka, vyrábějí se válcové o větším objemu, i konické maloobjemové na 32 až 65 litrů.