Jsou plasty opravdu jen špatné?

Jsou plasty opravdu jen špatné?

O plastech slyšíme dnes a denně, a to především v negativním slova smyslu. Pravdou však je, že syntetické polymery jsou výdobytkem vědy, který v mnohém usnadňuje život, a hlavně mnoho věcí by bez nich nefungovalo. Plasty to totiž nejsou jen lahve nebo sáčky, které znečišťují životní prostředí, ale díly z plastů se využívají i v automobilovém průmyslu, u hydraulických a pneumatických systémů, tvoří významnou součást elektroniky, své nezastupitelné místo mají i v gastronomii a potravinářství a v mnoha dalších odvětvích.

A kde se plasty vůbec vzaly? Výraz plasty není zcela přesný, jak již bylo řečeno, jedná se o syntetické polymery vyráběné z ropy, které mohou mít mnoho podob. Jejich největší rozmach nastal ve 30. letech 20. století, kdy byla objevena syntéza nylonu. Do každodenního života se dostaly především kvůli válečným výpadkům jiných surovin a plasty jakožto něco zcela nového a levného na výrobu ovládly dobu. Mezi jejich nejvýraznější vlastnosti se řadí, že díky nízké hustotě jsou lehké, snadno tvarovatelné a mají velmi dlouhou životnost a vysokou odolnost na chemické látky. Také se vyznačují velkou variabilitou vlastností, mezi které se řadí například tepelná odolnost, tvrdost nebo pružnost.

Je na každém jednotlivci, aby se nad svou spotřebou plastů zamyslet. Jsou oblasti, kde se jen těžko tato látka pro její jedinečné schopnosti nahrazuje, kam se řadí i automobilový průmysl, kde právě díky tomu že podstatné procento hmotnosti auta tvoří plasty, které jsou lehčí než jiné materiály, zvyšují ve svém důsledku efektivitu vozů. Potom jsou ale oblasti, kde plasty nepotřebujeme nezbytně nutně využívat, kam se řadí například obaly, a proto by se každý měl zamyslet, jaký důsledek mají na planetu a životní prostředí.