Jak funguje vstřikování plastů

Jak funguje vstřikování plastů

Plasty jsou v dnešní době snad nejrozšířenějším materiálem, bez kterého by nemohlo fungovat téměř žádné odvětví lidské činnosti. Nejpoužívanější technologií na výrovu plastů je takzvané vstřikování. Díky tomuto procesu během několika vteřin může z plastové hmoty vzniknout hotový tvar. Proces je navíc rychlý a levný a vyznačuje se vysokou kvalitou povrchu. Jak tento proces vlastně probíhá a co se při vstřikování plastů děje?

Touto metodou se zpracovávají termoplasty, reaktoplasty, polymerní směsi a mnoho dalších. Úplně zjednodušeně by se dalo říct, že vstřikování plastů probíhá tak, že zpracovávaný plast, který je na počátku nejčastěji ve formě granulí se roztaví, vstříkne se do formy, kterou zcela zaplní a ve formě vlivem ochlazování ztuhne a tím vznikne konečný výrobek. Tento proces probíhá v cyklech a výroba plastů je díky němu velmi rychlá. Vstřikováním plastů může vzniknout už hotový výrobek, jako je třeba krabička nebo frisbee, ale mnohem častěji se tento proces využívá pro zpracování dílů, které čeká ještě dlouhá cesta, než se stanou součástí konečného výrobku. Může se jednat o součástky pro automobilový průmysl, pro stavebnictví ale i o součásti nábytku.

Ačkoliv to vypadá, že se jedná o čistě moderní proces, který je výsadou několika posledních let, historie vstřikování plastů sahá až do roku1870. V tomto roce byl v Americe spuštěn první vstřikovací stroj, který vyráběl držáky na štětky na holení. Hned další společnost, která se do vstřikování plastů pustila jistě zná každý. Charakteristické barevné kostičky lego nejsou ničím jiným než ukázkou vstřikování plastů. Je ovšem pravda, že tehdejší technologie byly oproti těm dnešním značně rozdílné a dnes proces vstřikování plastů provází automatizace a nemodernější vstřikovací stroje.