Hydraulika od Sumerů až po Pascala

Hydraulika od Sumerů až po Pascala

Ačkoliv by se mohlo zdát, že hydraulická zařízení a zákony hydrauliky zná lidstvo až posledních několik století není to pravda. Základních hydraulických poznatků získaných pozorováním přírody využívali lidé odpradávna. Již 4000 př. nl. využívali Sumerové tyto vědomosti pro závlahové systémy nebo ochranné hráze proti záplavám. Dalšími objevy se pak jistě proslavil Archimédes a Římská říše čerpající své poznatky z antického Řecka potom byla přeborníky na akvadukty a rozvody vody.

Další významnou osobností, která přinesla nové objevy v oblasti hydrodynamiky je potom jistě Leonardo Da Vinci. Kromě známých maleb navrhl vodní turbínu, stavěl průplavy nebo přišel s mnoha důležitými myšlenkami. Zákon hydrauliky potom v sedmnáctém století formuloval francouzský matematik Blaise Pascal ve svém zákonu o rovnoměrném šíření tlaku v kapalinách. “Tlak vyvolaný vnější silou, která působí na kapalinu v uzavřené nádobě, je ve všech místech kapaliny stejný.”

Pascalův zákon je do dnes základním prvkem hydromechaniky a hydraulických zařízení. Ty využívají přenosu tlaku a s ním i tlakové síly od jednoho pístu k druhému s tím, že velikostí pístu se dá ovlivnit i velikost tlakové síly. Takové hydraulické válce najdou své uplatnění v mnoha odvětvích průmyslu od stavebního přes energetický a těžební až po dopravní. Hydraulické brzdy v autech, zvedací křeslo u zubaře, hydraulický lis, těžební stroje nebo zvedací zařízení v automechanické dílně ale ani mnohé zvedací mosty by bez hydraulických válců nemohly fungovat.

V Česku najdete mnoho firem, které se výrobou hydraulických válců a dalších zařízení zabývají. Mnohé se podílejí na celém procesu výroby stroje, do kterého je válec určený aby přesně splňoval požadavky na něj kladené. Také pro servis a opravy těchto zařízení najdete mnoho společností, které vám rády pomohou.