Filtry zachytí všechnu nečistotu

Filtry zachytí všechnu nečistotu

Řada našich průmyslových a potravinářských podniků při výrobě používá filtry, vyrobené v Chrášťanech na okrese Praha-západ. Podnik, který v Chrášťanech poskytuje místním lidem vítanou pracovní příležitost, vyrábí a prodává univerzální průmyslové filtry a také poskytuje inženýrskou a poradenskou činnost v oblasti čištění plynných a tekutých látek. Výroba filtrů tady byla zahájena v roce 1991, technologii výroby dodal americký spoluvlastník firmy, společnost Rosedale Products Inc, Ann Arbor.

Filtry jsou vyráběny v souladu s ČSN, do současné doby bylo v Chrášťanech vyrobeno více než 3.500 filtrů různých modifikací. Filtry se vyrábějí v pěti velikostech podle výkonu a v nejrůznějších sestavách. Jsou vyrobeny buď z uhlíkaté oceli s povrchovými úpravami nebo z antikorozní oceli. Povrchová úprava filtrů je odlišná, závisí na tom, jaké médium je filtrováno.

Firma byla v minulosti závislá na dodávkách filtračních sáčků od různých subdodavatelů, což nebylo vždy ideální. Proto se vedení firmy rozhodlo v roce 2000 začít s vlastní výrobou. Dnes už se v Chrášťanech vyrábějí z polyesteru, polypropylenu a polyamidu sáčky pro všechny druhy filtrů.

Kapalinové velkokapacitní sáčkové filtry se vyrábějí s různými parametry, mají provozní tlak maximálně 1,6 MPa a rychlost proudění kapaliny do 1,5 m/sek. Výhodou filtrů je velká plocha filtrace, malý pokles tlaku v systému při jejich využití, jednoduché a bezpečné utěsnění a také snadné čištění. A jak takový filtr vlastně pracuje? Kapalina proudí do tělesa filtru nad filtrační sáček a dále přes něj směrem k výstupu. Pevné částice se zachytávají uvnitř sáčku a při údržbě jednotky nebo při výměně čásku se odstraňují. Z filtračního sáčku nic neunikne, je umístěn ve filtračním koši, který ho chrání před mechanickým poškozením, víko tělesa filtru je utěsněno „O“ kroužkem. Filtrační zařízení je určeno pro práci v různém prostředí, vlastní filtr je zpravidla pokryt z vnější i vnitřní části stejným materiálem.

Filtry se dají zapojit vedle sebe v počtu dvou a více filtrů, zvýší se tak kapacita zařízení a je zabezpečen plynulý provoz při výměnně sáčků. Takový systém je vhodný zejména u zvlášť znečištěných vstupů, protože umožňuje stupňovitou filtraci. Zapojením filtrů vedle sebe je zajištěna vyšší čistota výstupu.