Energetický audit k větší úspoře energie

Energetický audit k větší úspoře energie

Úspora energetické energie je stále horké téma. Firmy i domácnosti hledají cesty, jak nejvíce uspořit peníze za energii. Energetický audit by vám k této úspoře mohl napomoci. Při energetickém auditu se provádí systematická kontrola a podrobná analýza spotřeby energie. Právě díky detailnímu zmapování energetického hospodářství se mohou najít ta nejvhodnější opatření k energetické úspoře.

Pro koho je absolvování energetického auditu nutností?

Povinnost zpracovat energetický audit má podnikatel, který s podnikatelem nebo podnikateli, kteří se podílejí na jeho základním kapitálu nebo hlasovacích právech alespoň 25 %: zaměstnává 250 a více osob, vykazuje roční obrat vyšší než 1 300 000 000 Kč nebo má roční bilanční sumu rozvahy vyšší než 1 100 000 000 Kč. Každý podnikatel splňující výše uvedené podmínky je nucen jednou za 4 roky zpracovat energetický audit pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství. Energetický audit mohou zpracovávat pouze kvalifikovaní energetičtí specialisté s oprávněním od ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

 

Energetičtí specialisté, kteří mají dostatečné znalosti i zkušenosti pro provedení efektivního energetického auditu, jsou členem Asociace energetických auditorů – energetických specialistů, z.s.. Jedná se o sdružení fyzických a právnických osob v ČR, které spojuje energetické specialisty pro činnosti vyplívající ze zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění. Kromě energetických auditů se zaměřují i na provádění energetických posudků, průkazů energetické náročnosti, kontrol účinnosti kotlů a tepelných rozvodů, a provádění kontrol klimatizačních systémů. Sdružení nehájí jen zájmy energetických specialistů, ale také zajišťují vzdělání uchazečů o získání oprávnění energetického specialisty v jednotlivých oblastech. Pokud i vy chcete být zapsání do Seznamu energetických specialistů vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Má pro vás Asociace energetických auditorů vzdělávací kurzy i širokou variaci školení pro stávající i budoucí energetické specialisty.