Co se skrývá za nápisem „bio“?

Co se skrývá za nápisem „bio“?

Spousta lidí tápe, co si má přesně představit pod pojmem „bio potraviny“. Pokud se nám podaří je najít v supermarketu, jsou většinou viditelně oddělené od ostatních potravin. Právě jejich obaly a jinak barevné regály jsou však často to jediné, co bio produkty od těch obyčejných odlišuje. Díváme se na vajíčka s nápisem „bio“, která vypadají docela stejně jako vajíčka, která kupujeme pravidelně. Možná až na jednu výjimku – vyšší cenu.

Aby se mohly na poličkách našeho oblíbeného obchodu objevit bio produkty, je třeba je nejdříve ekologicky „vypěstovat“. Ekologický chov od velkochovu odlišuje poměrně hodně věcí. Kromě toho, že tak mají bio produkty příznivý vliv na naše zdraví, jejích nákupem také podporujeme humánní chov drůbeže a dobytka.

To, jaké dobré mají hospodářská zvířata podmínky k životu, se znatelně podepíše také na produktech a potravinách, které od nich získáváme. Jen těžko se dá srovnávat život slepic zavřených v malých klecích ve velkochovu, s životem, který žijí jejich kolegyně s volným výběhem. Zvířata, kterým chovatelé dopřejí čerstvý vzduch a dostatek prostoru k volnému pohybu jsou potom prokazatelně zdravější a vitálnější, což se pochopitelně odrazí také na živočišných produktech. Ostatně na podobném principu funguje zdraví také u lidí. V období velkého stresu je naše imunita přirozeně oslabenější a jsme náchylnější k nákaze než v době, kdy se cítíme šťastní a v rovnováze. Také samotný stres má často fyzické symptomy jako jsou bolesti břicha, bušení srdce, svírání na hrudi či bolesti hlavy. Nikdo by v takovémto režimu nemohl vydržet fungovat dlouhodobě, aniž by se to nijak neodrazilo na jeho zdraví.

Bio chov je vázaný určitými podmínkami, které musí chovatelé bezpodmínečně dodržovat. V případě chovu kuřat, ať už pro vejce či pro maso, musí mít drůbež zajištěný přístup do venkovního výběhu. Venku by slepice měly trávit, s ohledem na různé změny počasí, minimálně třetinu svého života. Výběh by měl být pokrytý vegetací se stromy či keři, kde se mohou v případě potřeby ukrýt. Ve výběhu by měl být zajištěn také přístup k vodě či krmení. Drůbež musí být krmena krmivy, která pochází z ekologické produkce, a to nejlépe z vlastních zdrojů chovatele. Ochrana zdraví zvířat by potom měla být založena především na prevenci.

Bio farmy se čím dál více rozšiřují také v oblasti chovu prasat či skotu.